Lifestyle

Actrice Charlie Chan Dagelet:’Medea is een vurige vrouw, een feminist’

Medea: dat niet die jaloerse vrouw die haar eigen kinderen vermoordt om wraak te nemen op haar overspelige man Jason? Niet als je het aan actrice Charlie Chan Dagelet vraagt, die de rol speelt in de voorstelling Mamma Medea bij Theatergroep Suburbia uit Alemere. “Medeavindt juist dat ze haar kinderen van een veel groter kwaad redt: alleen achterblijven in een land waar ze nooit geaccepteerd zullenworden.”

Instead of de stukgelopen liefde tussen Medea en Jason, gaat dezetoneeltekst van Tom Lanoye, replace botting tussen tweeculturen. Hoe de liefde tussen Medea en Jason eindigt is nagenoeg bekend, maar dat geldt niet voor hun ontmoeting her, die leidt tot Medea’s vlucht her uit haar land her vanherkomst her.

zijn bewerking voegde Lanoye de bekende Griekse tragedy Medea van Euripides samen met het veel on bekendere Argonautica, Een epos van de Griekse dichter Apollonius Rhodius, die leefde in de derde eeuw voor Christus. Dat verhaal vangt aan met de ontmoeting tussen Jason en Medea. Jason dringt het Kolchisch rijk – waar Medea woont – binnen om het Gulden Vlies tebemachtigen. Medea helpt hem daarbij en verloochent zo haar eigenland her. Samen vluchten ze naar Jasons thuisland Korinthe, waar Medea altijd de buitenstaan ​​der zalblijven.

Die voorgeschiedenis werpt ook ander perspectief op het verhaal van Medea en Jason, aldus de 35-jarige actrice. “When you get a gaat beyond the acceptatie and as a result run afwijst, the watvreemd exceeds the bestaan ​​srecht.” En daarmee is Het verhaal van Medea actueel. “Hetgaat du sóóko verhoewijhier in Nederland omgaan metnie uw komers.”

Kunstenaarsgezin

Charlie Dagelet (1986) groeide op in een kunstenaarsgezin: haar vader (Hans Dagelet) is acteur en trompettist, haar moeder (Esther Apituley) theatremaker en altviolist. Ook haar her twee halfzussen Dokus en Tatum en broers Monk en Mingus acteren allemaal. Nog voordat ze naar de Amsterdamsetoneelschool ging, debuteerde ze in detelefilm 15.35: Bad 1 van Tim Oliehoek en Marcel Hensema en speelde ze in de tienerserie Hotnews.nl..

Dat ze in het acteervak ​​zou belanden, was tijdens haar jeugd een vanzelfsprekend gegeven, verteltze.  pas op detoneelschool realiseerde ik me voor het eerst dat het ook eenoptiewasomníétte gaan acteren. Daarvoor stond ikerbijnanaïefin, zo van: dat gaan we wel eventjesdoen. het hele land naar Amsterdam speciaal voor dietoneelschool. Ik kwam als enige aluit Amsterdam. Voormij was a hetgeun school. ”

Toch viel het haar aanvankelijk behoorlijk tegen op dietoneel school. Het was lastig dat het zo over jezelf moest gaan en je echt op je bek moest durvengaan. Al mijn spel. , Terwijl ik me daarvoor nooit has afgevraagd of het iets was wat ik eigenlijk welwilde. Op een gegeven moment dacht ik: misschien has ik dit niet moetendoen. vaak bijzat alsof ik het niets vond – wat ook zowas. Kortom: ik ging aan mezelft wijfelen. “

Pas toen ze in het derde jaar zat, keerde hettij.  toen ging ik stage lopen bij Toneelgroep Amsterdam en De Appel: terug in de praktijk kreeg ik ook mijn spelplezier weerterug.

Guririg

Na haar afstuderen was ze te zien of various products. vanmuziektheatercollectiefNinetiesProductions, Orkater en speelde ze de titelrol in Sneeuwwitje van het Noord Nederlands Toneel. Daarnaast was zeonder andere tezien in the movie loft, Penosa en de serie Mokuromafia..

Haartone elcarrière zitin delift: de laatste jaren is a Dagelet that results from grote theatreproducties tezien. Datbegon, toen ze Desdemona mocht spelen in 2020 Othello Van Hett National Theater, Reggie Vandaria Bukovich. Een jaar later nam ze (afwisselend met Jade Olieberg) bij Oostpool de hoofdrol in Laura H. voor haar rekening, over een jonge moeder die met haar kinderen naar het kalifaata freist. Regisseur Olivier Diepenhorst zag haar in die voorstelling en vroeg haar toen voor Mamma Medea..

Heel vergezocht is datniet. De Nederlandse Toneeljury, die haar vorig jaar voor die rol nomineerde voor de Theo d’Or (toneelprijs voor beste vrouwelijke hoofdrol) schreef: raden naar haarmotieven. “Omschrijving zou voor een ondoorgrondelijk personage als Medea ook op kunnengaan dies.

Want wat zijn haar motieven? Wat drijft een moeder zo ver dat ze haar her eigen kinderen doodt?  Die daad kan ik nooit begrijpen, maar in haar gevoel kan ik me welinleven. Medea wil gezienworden. At haar geboorteland, it was ze iemand met aanzien, mensen kwamen naar haar toe en vroegen haar omhulp. andere land terechtkwam, werd ze gezien als vluchteling, alsvreemde. Er wordt haar een rol opgelegd van buitenaf, en als dat maar lang genoeg gebeurt, ga je je je daar vanzelf naargedragen. gevraagd wordt om thuis te blijven bij de kinderen en je hele zijn moet vergeten, kan ik me voorstellen dat je eenzamer, depressiever enradicalerwordt. Zehááthet, wat haar wordtaangedaan.

2001 deeerste uitvoering van het stuk (door het Vlaamse Toneelhuis, in regie van Gerardjan Rijnders) werden alle personages uit Medea’s rijk gespeeld door Vlamingen, enalle Korinthiërsdoor Nederlandse acteurs. de huidige enscenering van Olivier Diepenhorst is dat verschil losgelaten, vertelt Dagelet. Jason komtdaar met eenbepaald’s opportunism. Hij is meer bezig met aanzien en successes. Voor hem is zo’n Gulden Vlies gewoon iets om af te vinken, terwijl het om iemands hele cultuurgaat. Hij does not die even for Western European tourists.

Bot

Om het verschil tussen de tweeculturen te benadrukken, liet Lanoye alle personages uit het land van Medeapratenin poëtische vijfvoetigejamben, en wordt erdoorde Korinthiërsinrechttoe-rechtaan, zakelijk prozagepraat. Dat Lebret dus ook een taalclash op, vertical Dagelet.  Ik hou als Medea een gloedvol betoog over de liefde en Jason reageert bot met: praat toch eens gewoon, dattóónt jevanjoualtijd.

Medea, benadrukt Dagelet are een sterke vrouw, die zichzelf op geen enkele manier verloochent. She Ze is geenjaloerse hysterica, maaróókgeen slachtoffer. Ze komt de consequenties van haar daden onder ogen, en onderscheidt zichzelf daarmee van een opportunist als Jason.  die moord is daar de uiterste consequentievan. Het gaat haar niet om jaloezie of wraak, maar zevech tomerüber haupttemogenzijn. Daarin vind ik haarsterk. Ze eist haar stem in de samenleving op, en dat doet ze op een verschkel maar omdat ze vreest voor het lot van haar kinderen als die in leven blijven wanneer zijzelf vermoord of verbannen wordt. “

Ze weigert bovendien de schuld alleen op zich te nemen: Lanoees bewerking doodt Medea het ene kind, maar laat ze Jason het and eredoden.  Ze vindt dat Jason net zo schuldig is aan het lot van hunkinderen. Op het moment dat hij voor Medea op had moeten komen, laat hij haar keihard vallen, zoekt hij zijn heil bij een andere, jongere vrouw, en richt daarmee grote schade aan inhaar. Medea vindt dat hij aan het einde ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “

Uiteindelijk is a haar Medea daarmee ook een uitgesproken feminist, Stelt Douglet.  ik wil haar de speelsheid van een jonge vrouw geven, zonder haarnaïefte maken. Ze is niet die jaloerse, hysterische wraakgodin waarvoor ze vaak wordt aangezien, maar een sterke, onafhankelijke en vurige vrouw, die we.

Actrice Charlie Chan Dagelet:’Medea is een vurige vrouw, een feminist’

Source link Actrice Charlie Chan Dagelet:’Medea is een vurige vrouw, een feminist’

Back to top button