Lifestyle

Bij Paul van Ostaijen dansen de Letters van het papier

“Onmis baargelijkeen kookboek”, 1921 Shrief Paul van Ostaijen uitdagend op het rode buikbandje rond de eerste uitgave van zijn Bezzet stud.. Zijn vrienden waren lovend over de dichtbundel, waarin ritmische typografieen expressionistische poëzieelkaaropeenvernieuwende manier vonden. Recensenten en het grotere publiek leken het werk minder onmisbaar te vinden: bij Van Ostaijens overlijden in 1928 – hij werd slechts 32 jaar oud – was de helft van de oplage van 540 exemplaren nog nietverkocht.

Zouden we nu, een eeuw later, nog eens de balans opmaken, dan valt die allicht eerder uit in het voordeel van Bezzet stud dan van eneko okboek. “Boempaukeslag” uithet gedicht Music hall 2 werd sindsdien een van de bekendste dichtregels uit de Nederlandsetaal. De bundel kreeg eencriticale plek in de literatuurgeschiedenis, toont de expositie Boem Paukeslag. Bezette Stad 100!, Sinds eind vorige maand in het Letterenhuis in Antwerpen tezien.

De Compacte tentoonstelling brengt het modernistische werk vanuit verschillende invalshoeken totleven. Beelden van de stad Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlogtonen de kapotgeschoten stad die model stond voor die in debundel. De dichter vluchtte aan het eind van de oorlog tijdelijk naar Berlijn omdat hij vreesdevastegezet te worden door de Belgen, onder andere voor belediging van eenkardinaal. Geïnspireerddoordeomgevingwaarin hij terechtkwam, schreef hij daar Bezzet stud, Lezen we terug in zijngeanimeerde correspondent metnieuwe Duitse kunstenaarsvrienden en vrienden in thuisstad Antwerpen, die hem naastbrievenook cocaïnet oezonden.

Lees ook: Dehemel is één verdiepingtehoog

Onmis Kenbear invades

De futuristenendadaïsten met hun avant-gardistische typografie vond Van Ostaijen Perspectievelijk druktemakers en vormelijk tesaai.To Bezzet stud Harmony te Brengen’s Probert Hai Verder te Ghan and Door de Typography meet Het Gedicht. Maar het Letterenhuis plaatst Bezzet studSee nogmeer dan-, dekunstgeschiedenis, deliteratuur. Film werd rond die tijd een massamedium en de moderne tango was popular in cafes. Bezette Stad 100! laat zien hoe ze, net als de kubistische kunststroming, een onmiskenbare invloed op Van Ostaijens werkuitoefenden. De opname waarin acteur Tom Van Bauwel stukken uit de bundel voorleest, maakt van de poëzieeen bijnamuzika alwerk.

Eerst proefdrukvel van de handschriftenpagina uit de bundel Bezzet stud..
Foto Boem Paukeslag

Het Absolute hoogtepunt van de tentoonstelling vormt het originele handschrift van de bundel, in Berlijn met de hand uitgetekend door Van Ostaijen, inclusief de bijzondere typografie met grote scheve Letters, de bijna van het blad dansende woorden. Het was aldecennia onduidelijk waar het handschrift zichbevond. Vlak voor de start van het Paul van Ostaijenjaar – hij zou dit jaar ook 125 jaar zijn geworden – maakte Vlaanderen bekend deze’Heilige Graal van de Vlaamse literatuur’te hebben aangekocht voor 725.000 euros. De vorige eigenaar wil anoniem blijven.

Kunstenaar Oscar Jespers zette het door Van Ostaijen opgestuurde handschrift in Antwerpen om in de gedrukte bundel zoals we die vandaagkennen. via het on tstaan ​​van hethandschrift en de eropvolgende correspondent tussen de twee, kan de bezoeker vanaf de eerste rijmeekijken Bezzet stud als meer dan een dichtbundel: een beeldendkunstwerk.

Boem Paukeslag. Bezette Stad 100!‘loopt tot 27 juni en is te bezoeken na reservedring via www.letterenhuis.be. Ter ere van het Paul van Ostaijenjaar worden onder meer ook wandelingen en voorstellingenge organizerd.

Bij Paul van Ostaijen dansen de Letters van het papier

Source link Bij Paul van Ostaijen dansen de Letters van het papier

Back to top button