Lifestyle

Bommenruimers of “Trigger Point”: Niet op het lichtknopje drukken! Dan on Loft De Flat!

Er wordt geen tijd verspilt in Trigger point.. Twee leden van de Londense explosievenopruimingsdienstzijnindeopeningsscèneonderwegnaareenflatgebouw waar mogelijkeen’bommenfabriek’zit. Lana Washington en haar her collega Joel Nutkins beginnen aan een race tegen de klok om de explosieventevinden. Een klein foutje kanfataalzijn. Eenlichtknop of een appartement blijkt bijvoorbeeldlevensgevaarlijk: deschakelaar is gekoppeldaaneenbom. Wanneer Washington de knopachteloosindrukt is heteindebijnanabij. De enige oplossing: knopvasthouden en hopelijk dat de bom onschadelijk gemaaktkanworden. Denagelbijtend spannende eerste aflevering zet de toon voor de rest vanhetseizoen. Er is een bommenleggen actief in de stad en Lana (gepeeld door Vicky McClure) moet achterhalen wiedatis.

Liefhebbers van de series van Jed Mercurio, bekend van hits als Duties en bodyguardZullen of hunnopjeszijn met dezenieuwe thrillersley. Trigger point I was at Verenigd Koninklijk als een kijkcijfersucces, but after passing the quastijl helemaal of zijnuniversum, I met gemiddeld ruim 9miljoen kijkers every time I was enthusiastic. Wilde plotwendingen volgen elkaar snel op, maar zijn geloofwaardig genoeg om niet belachelijkte worden. De serie is Bedacht en geschreven door Daniel Brierley, een protegé van Mercurio. Brierley maakte een tip als onderdeel van een programma waarbijtalentvolle nieuwe schrijvers hulp krijgen vangevestig de namen.

Het idee raakte een snaar bij Mercurio, die als uitvoerendproducent betrokken is bij Trigger point.. “Ik von dheteen sterk uitgangspunt, nog voordat we een verhaal of personages hadden”, zegt hij in een gesprek met NRC..  we zien wat voor invloed dit soort gevaarlijke werk heeft op de personages, ook oppsychologischvlak. Je voelt de druk en de manier waarop een team elkaarmoetsteunen. knopje een dodelijk explosie totgevolghebben. Waardedreiging of het verhaalvandaankomt is hetbelangrijkstevraagstuk. Zijn het Jihadisten? Komt de dreiging uit een rechts-Hawk of the radicals? ergens anders vandaan? Mercurio: “We met aannames die mensen doenalshet over the game of terrorism. Waarom raken mensen tegenwoordig betrokken bij terreur? Wie zijn ze? Soms hebben zetegenstrij digeredenen.”

Vrouw alleen

Belangrijk bij het maken van een politieserie is het vinden van de juiste balans tussen vermaaken authenticiteit. Hoe doe je dat? “We run the best om zo nauwkeurig mogelijk te zijn”, benadrukt Mercurio.  maar er zit een grens aan hoe realistisch je een serie kunt maken, je maaktuiteindelijkdrama. Het is de echtewasldgaat’s altijdnuttigom uit te zoekenhoehet. Zolang het logisch is a voor het drama kun je heterinverwerken. Als je het overtuigende wijze onderdeel weet te maken van het verhaal, zal het publiek zich niet druk maken of iets aannemelijk isofniet. “

De serie wordt voor een groot deel gedragen door hoofdrolspeelster Vicky McClure, een actrice die sinds 2012 te zien is in Duties.. Haar personage her lijkt een koele kikker die in de meest Stressvolle situaties kan functioneren, maar komt tijdens de zoektocht naar de bommenmakers onder grote mentale druktestaan. Voor Mercurio was McCluredeeerstekeus. Regsvr ze werkt keihard en is een geweldig voorbeeld voor iedereen opdeset. Enze is a ooknogeens heel vriendelijk. ”Washington is a woman in een werkveld waar voornamelijkmannenwerken.  ze is de enige vrouwelijk bommenopruimer in de groep, maar iedereen behandelt haar met review, omdat ze goed is inhaarwerk. En bij de rest van het politiebureau zien we dat er veel meerevenwicht is tussen mannen envrouwen.

Een tweede seizoen van Trigger Point is aangekondigd. Het team zou zomaar meer vrouwenkunnen bevatten.

Bommenruimers of “Trigger Point”: Niet op het lichtknopje drukken! Dan on Loft De Flat!

Source link Bommenruimers of “Trigger Point”: Niet op het lichtknopje drukken! Dan on Loft De Flat!

Back to top button