Lifestyle

Book details of the book on Vincent Einde

Vincent van Gogh had an opvallend groteschedel. Die conclusie trok dokter Paul Gachet toen hij op 9 juni 1905 op de begraafplaats van Auvers-sur-Oise met het doodshoofd van de kunstenaar in handenstond. Amateur Phrenology-frenoloog met van Gogh by vijftienjaar eerder bevriendgeraakt. It was op aanraden van zijn broer Theo naar Auvers gereisd, juist vanwege de dokter that died. Gachet, een groot kunstliefhebber, zou Van Goghs fragiele mentale gezondheid in de gaten kunnenhouden. Dat leek nodig, want de kunstenaar had a net een jaardoorgebracht to the wealthy at Zuid-Frankrijk.

In Auvers, een kunstenaarsdorp ten noorden van Parijs, ging het opnieuw mis: na zeventig razend productieve dagen overleed Van Gogh in zijn pension, twee dagen nadat hij zich met een revolver in de borst has geschoten.

Op die zomerdag vijftien jaar later zouden de stoffelijk resten van Van Gogh op de begraafplaats van Auvers worden herbegraven. Dokter Gachet woonde de opgraving bij in gezelschap van zijn zoon Paul Junior en Jo Bonger, de schoonzuster van dekunstenaar.

at zijn eerder deze maand verschenen boek Van Gogh’s finale.Over and the rise of fame of the artist doet Martin Bailey uitgebreid en akelig gedetailleerd verslag van deop graving. De Britse Van Gogh-Specialist basetertzich daarbij op overgeleverde aantekeningen van Gachet Junior.

De wortels van een conifeer waren vijftien jaar later om Van Goghs borstkas gegroeid

Een grafdelver legde de bijna vergane kist van Van Goghbloot. De wortels van een op het graf geplaatste levensboom, een coniferensoort, waren na anderhalve decennia om de borstkas van Van Gogh gegroeid en REQ penetreerden daarbij de holtes tussen deribben ”. The Toen de schedel was ideal for the cheekbones of the cheekbones. Nadat hij zich hardop had verba assd in de grootte ervan, overhandigde hij de schedel aan zijnzoon. Die legde hem voorzichtig aan het hoofdeind van een gereedstaan ​​de nieuwekist. Gachet Junior: НOnbewustspeeldenwedescènena vandegrafdelvers uit Hamlet.. ”

Bailey’s speculative Vervolgen over Van Gogh’s Avgevrde Kogel Vizi de Opgraving’s De Vlag is Tergevonden. Zijn’s theory is dat dokter Gachet, een voormalig militair chirurg, de kogel vijftien jaar eerder al heeft verwijderd, vlak voor de begrafenis. Daarna weidt Bailey nog uit over de levensboom op Van Goghs oors pronkelijkgraf. Hij lijkt hem aannemelijk dat dieconform de plaatselijke traditie is herplant, en inmiddels is uitgegroeid tot de grote, goed gedijende boom bij de vroegere dorpswoning van Gachet.

De houtskoolschets van de overleden Vincent van Gogh Portrait of Dr. Gachet July 29, 1890 maaktevoor diens broer Theo. Gachet tekende onder het pseudoniem Paul van Ryssel.
Foto uit besproken boek

Onvermoeibaar

Martin Bailey is a Van Gogh specialist. Van Gogh’s finale zijnvier de boek of de Brabantsekunstenaar, correspondent of enals Art newspaper I met houdt hij het blog’Adventures with Van Gogh’ bij, vrijwel wekelijksnieuwtjes.

Van Gogh’s finale I’m at drie delenopgebouwd. Bailey beschrijft de tijd die Van Gogh in Auvers doorbracht en de zeventig schilderijen die hij inevenzoveel dagenmaakte. Above Van Gogh’s corpse is the Tweed Deal Ghat. Daarin bestrijdt Bailey de theorie van de Amerikaanse biografen Steven Naifeh en Gregory White Smith, die in 2011 poneerden dat Van Gogh niet zelf de trekker has overgehaald, maar dat zijn dood het fatale gevolg was van een uit de hand gelopen pesterij theorie die al weinig opgang meerdeed.

Het slotdeel is a het meist levendig. Daarin beschrijft Bailey hoe Van Gogh van een kunstenaar die bijlevens lechtsééns childerij verkochtuitgroeidetot een van de populairste, meest vervalste en duurste schilders terweald. Fascinerend daarbij is vooral de beschrijving van Paul Gachet Junior, een kluizenaar die de onwaarschijnlijke verzameling van zijn vader erfde: naast 26 schilderijen van Van Goghvijftigwerkenvan Cézanneen Pisarro, en ook nog

Volgens Bailey sliep de jonge Gachet met een pistool op zijn nachtkastje en leefden hij en zijn zuster van af en toe eenkunst verkoop. Dorpsbewoners zagen de dokterszoon soms met Van Gogh of Cézannenonder de arm naar Parijsvertrekken. I met the metro reis de hij at de stad langskunsthandels. Zijn mooiste Van Goghs, aht in totaal, waaronder een portret van zijn vader, doneerde Gachet nog bij leven aan de Fransestaat. Zehangennu in the Musée d’Orsay in Paris.

Doctor Gashe Portrait of Sylderde in June 1890 dat Vincent van Gogh. Een tweede versie hiervan, zonder de boeken en met een andere achtergrond, hangtin Musée d’Orsay in Paris.
Foto uit besproken boek

Wereldsterren

Van Gogh hoort tot de weinige sterren waarbij kleine nieuwsfeiten al snel uitgroeien tot’breaking news’, including international press conference. Een van de stuwende krachten achter dieberichtenstroom is Martin Bailey.

Een boek vol met door hem verzamelde buitenissigheden en soms curieuze hypotheses zal niet besteed zijn aan elke Van Gogh-lief hebber. Daarvoor was a Baileys obsession and met the children.

Toen in 2019 is veiled in Paris, Paris. De mogelijke revolver waarmee Van Gogh de hand aan zichzelf wilde slaan! het moment dat hij het vuurwapen in zijn hand hield noemt hij in de inleiding van zijn boek “mijn meest memorabele moment in mijn verkenning van Vincentslaatstedagen”.

En wie gaat mee in Baileys pleidooi voor DNA-onderzoek van de Conceptbrief die Van Gogh bij zich has toen hij zichzelf in de borst schoot? In brief, the mogelijk meer kunnen vertellen on Vincent van Gogh’s Medish Conditien was van een genetischeafwijking.

Baileys morbide belangstelling doet nauwelijks onder voor die van dokter Gachet. It was verzameling gipsafgietsels van de hoofden van geguillotineer demoordenaars that died. Bailey beschrijft de collectie uitgebreid en toont in zijn boek zelfs een van de hoofden.

Van Gogh’s finale.Over and the rise of fame of the artist, Door Martin Bailey. Uitg. Francis Lincoln, 240 blz. , € 36,99

Book details of the book on Vincent Einde

Source link Book details of the book on Vincent Einde

Back to top button