Lifestyle

Culture is us zijn

Maria Barnas
Photo Wendy Taylor / bewerking NRC

Het kan zijn dat ik een te hoge verwachting heb van cultuur. Naar mijn idee is a cultural aresom wattend and landscape data mijom ring. Het kan de vorm aannemen van een steeg, een plein, een park, een polder, een zeewering met de zee daarachter en het denkbeeldige landschap dat er altijd doorheen Schemert: wat ik me herinner, waar ik liever zou willen zijn

Deze voor mij haast vanzelfsprekende vermenging van werkelijkheden maakte wellicht dat ik me meer thuis voelde op de kunstacademie dan op de universiteit. Halverwege de jaren negentig heb ik een jaar Engelsgestudeerd. Wat ik me daarvan herinner – en ik sluit niet uit dat ik er iets bij heb verzonnen – is dat het woord landscape Door de Friesen is a meegeno monnaar in England. Je hoort er nog steeds iets Noord-Hollands in: landskap – De Engelse mond gemakkelijker liggenals kills Kraken Landscape..

Een van de mooiste woorden die de Engelse taal heeft verrijkt, is’vaarwel’. Ik stel me daarbij voor dat zeelui werden uitgezwaaid door familieleden, die vaarwel nog letterlijk bedoelden: vaar goed, kom veiligthuis. Toen een terugkeer uitbleef, kreeg het woord aan beide zijden van de Noordzee een meer on heilspellende betekenis.

We vaarwel nu in de mond neemt, spreekt een lange geschiedenis uit van verlangen en vervormdebetekenis.

Het kan zijn dat ik een te hoge verwachting heb van wat taal vermag. Het kan zijn dat ik een te hoge verwachting heb van hoe mensen zouden kunnen omgaan met het begrip’cultuur’. Wanneer ik de politieke programma’s van demeest Famous partijenlees, krijg ik de indruk dat zij cultuur zien als een diersoort op smeltend drijfijs dat een geklimatiseerd, omheind park nodig heeft of op z’n minst een redding.

CDA ziet weliswaar dat taal, culture, religie, traditions en folklore een rol spelen bij identiteit en verbondenheid, maar ziet – net als de SP – de vruchten daarvan bij voorkeur terug in een historischmuseum. De ChristenUnie meent dat kunst, culture en creativiteit de samenlevingverrijken. Het is het snufje zout op de aardappel, zou je kunnenzaggen.

D66 heeft de meest gerichte plannen om de positie van de kunstenaar te versterken: de partij ziet kunst en cultuur als een Fundament, maar ook als iets waar iedereen van zou moeten kunnengenieten. Uit die toevoeging blijkt dat cultuur niet wordt gezien als iets wat vanzelfsprekend al van iedereenis. En waarom moet er altijd genoten worden van cultuur? Kunst kan – als deel van het leven – verschrikkelijkzijn.

De VVD wil hedendaagse cultuur graag toegankelijker maken en geeft daarbij een voorbeeld uit 1581. GroenLinks vindt dat de waarde van cultuur wordt miskend. De partij invested in kunst en cultuur, met extra aandacht voor inclusie, and met diversiteit en jongetalenten en met goede arbeidsvoorwaarden voor kunstenaars en mensen achter des chermen. Met de beste bedoelingen richt GroenLinks zich daarmee uiteindelijk op niet meer dan een actieveredddings brigade.

Geen van de partijen zegt: wij zijn onze cultuur, culture bepaalt wie wijzijn. Nergens lees ik: kunst is noodzakelijk om onze cultuur te bevragen en aan tescherpen.

Wie van cultuur iets bijzonders maakt wat hulpbehoevend is, zegt er’vaarwel’ tegen. Cultuur behoeft – net als ons landschap dat (inclusief koeien in de wei en KLM-vliegtuigen aan de blauwe hemel) tezienvalt alsééng rootge subsidieerdkunstwerk – stelselmatigaandachten financië leondersteuning En – misschien nogwel.

Maria Barnas beeldend kunstenaar, dichter en lid van de Akademie van Kunsten

Culture is us zijn

Source link Culture is us zijn

Back to top button