Lifestyle

Cultuursector weer op slot? ‘Er is veel frustratie over het jojobeleid’

Gaat de cultuursector alsnog weer op slot? Signalen uit Den Haag wijzen erop en het OMT heeft hetgeadviseerd. Twee weken geleden werd de dreiging nog gepareerd, maar de snel oplopende coronacijfers manen het kabinet to tactie. Vrijdagavond maakt het nieuwe maatregelen bekend.

De culturele sector, net weer opgestart, heeft flink te lijden gehad onder de steeds wisselende coronamaatregelen van de regering. Daarbij vinden velen sluiting onterecht, omdat juist dezeector zich van meet af aan heeft ingespannen om zo veilig mogelijk tewerken.

Tijd voor vragen aan Jeroen Bartelse, directeur van het Utrechtse muziekcomplex Tivoli Vredenburg en lid van de Taskforce culturele en creatieveector – die namens de cultuursector contact onderhoudt met het kabinet over demaat regelen.

Kunst is mensenbelangrijk in moeilijketijden. Denkt u dat het kabinet dat voldoende onderkent?

Н en brengt mensen contacted elkaar and daarmoeten reëel at zijn. Als we weer tijdelijk dicht moeten, dan zij datzo.

 gelijktijdig; we hebben het cultuurbelang drie weken geleden onder de aandacht gebracht van het kabinet, toen het maatregelen voorbereidde, en erop gewezen dat de bestaan ​​de maatregelen goed wordenna eleefd.

Jeroen Bartelse, Director Tivoli Vredenburg.
Photo Angeliek de Jonge

Task Force Denktie de reeen daar zo over? Alle uiteenlopendeectoren die erin verenigd zijn?

 ik kan dat niet namens iedereen zeggen, decultuursector is eenmini-maatschappij. Maar natuurlijk is jojobeleid, terwijl je vanaf het begin alsector alles zo zorgvuldig doet: testen, fieldlabs, QR-codes, meewerken met demaatregen.

Instellingen worden vergoed bij een lockdown, zzp’ers niet. Houdt de Taskforce daar voldoende rekening mee?

 At the task force zijn, we willist Allen Berenigd – kunstenbond, producenten, gesubsidieerde enongesubsidieerde organization. We are wet: Zonder maker en zzp’er zijn weniets. Als er nieuwe maatregelen komen, dan is steunont ..

 Het is nu echt anders dan in debeginsituatie. Toen wisten we niet of we steun zoudenkrijgen. We warn that we went bankrupt. Het schip moest blijven drijven, anders zou er nietsoverblijven. Nu is dat anders, we zijn zekerder van steun, en weten beter wat we moeten doen om te zorgen dat het geld ook bij zzp’ers terecht komt.

Het woord’routekaart’wordt geloof ik niet meer gebruikt, maar toch: geef duidelijkheid over wat je alsector magver wachten.

Watt is the moment when Lobby dies in a Task Force vote.

 Gezien de Crisissituatie kun je niet elke keer zeggen:’Nu wijniet’. Wélalsdaargoedeargumentenvoor zijn, zoals drie wekengeleden. Daar is toenook naargeluisterd.

“We steed kritischgeweest over heropenings belied. Als er een lockdown moet komen, dan kunnen we daar niet onderuit, maar bij heropening willen we af van hetjojobeleid. Het woord’routekaart’wordt geloof ik niet meerge : Geef duidelijkheid over wat je alsector magver wachten.

 OK willen we dat er bij heropening gekeken wordt naar denachtcultuur. Belangrijk als dat onder voorwaarden weer openkan. Veel jongeren hebben behoefte aan die ontspanning en uitlaatklep, en Organiseren nuthuisfeestjes.

Regsvr nu hoop ik dat als het kabinet de huidige maatregelen gaat aanscherpen, deze dan niet binnen 24 uuringaan. Honderden artiesten, bezoekers en medewerkers afbellen is sowieso geen leuk werk, maar het zou fijn zijn tebereiden. “

Cultuursector weer op slot? ‘Er is veel frustratie over het jojobeleid’

Source link Cultuursector weer op slot? ‘Er is veel frustratie over het jojobeleid’

Back to top button