Lifestyle

De Duitse schilder Norbert Tadeusz wilde van alles altijd veel: verf, drank, vrouwen

Naakte lichamen buitelen over elkaar, andere lijven liggen verwrongen of opgerold opdegrond. een kadaver wordt in tweeënge splitst, ontklede turners hangen aan touwen of inderingen. Een groep smetteloos wit geklede matrozen houdt pauze tussen weelderig glanzende blaasinstrumenten opdegrond. Op de achtergrondeenklassieke arcade. En weer: duikelende, blot lichamen dying overall.

De vier wandvullende schilderijen van de Duitse schilder Norbert Tadeusz (1940-2011) in het speciaal daarvoor gebouwde Tadeusz Pavillon in Museum Insel Hombroichin Neussbij Düsseldorfzijnware spektakelstukken. Twee doeken van acht Meter hoog en vier Meterbreed hangen naast elkaar tegendeachterwand. Aan beide zijwanden hangt een lang schilderij van acht Meterbreed envierhoog. Samen vormen ze eensoort drieluik. De ruimte is een bombastisch contrapunt in de verder verstilde Museumtuinen – waar tussen het lange gras zo’n dertien paviljoens, of’inloopsculpturen’, met kunst te ontdekken zijn – alles zonder naambordjes, want het oog moet

Norbert Tadeus, Bewegend beeld scheerschuim1987, oliverf op doek, 150x200cm.
Photo Norbert Tadeus Estate
Norbert Tadeus, Bewegend beeld scheerschuim1987, oliverf op doek, 150x200cm.
Photo Norbert Tadeus Estate

De krachtpatsende schilder Norbert Tadeusz is located in Duitslandeen redelijk bekendenaam in schilderijenmaar zelden teziengeweest in zijn Tadeusz, the Netherlands. Daar komt verandering in: Museum voor modern realisme More in Gorssel presenteert vanaf 22 mei onder de titel Het leven als spektakel een groot overzicht vandes childeruit Düsseldorf.

“Tadeusz was the man of Materose,” vertelt zijn weduwe, kunstenaar Petra Lemmerz (1957) de voormalige studio van Tadeusz. Vanuit de zegigantische voormalige garage in Düsseldorf, beheert ze de nalatenschap van Tadeusz. Ruim duizend werken staana er in een Aparte ruimte, ingepakt en opgeslagen ophouten rekken. “Afentoeverkopen we iets om deze enorme ruimte van te betalen, het onderhoud is erg duur, we hebbencontinulekkages.” Wat direct opvalt: hoe enorm vrijwel alleschilderijenzijn.  Tadeusz wilde van alles altijd veel: verf, drank, vrouwen. Hij had altijdzogeweldigveelenergie. “

Dat’s temperament is in the de zo’n veertig schilderijen uit de nalatenschap die Museum More voor de expositie naar Nederlandhaalt. Opnieuw veel karkassen en buitelende lichamen, maar ook: struikelende paarden, een vurig boeket enstrongschaduw partijen.met Miles (2006) schilderde Tadeusz een zinderend portret van Miles Davis inhetzwembad. Zelfs bij een schijnbaar intiem onderwerp als Mijzelf of spiegel scherend (1970), knallen de kleuren vanhetdoek.

Krachtig

Opvallend is dat bekende motieven van andere figuratieve schilders terugkeren: dekadaversvan Chaïm Soutineen Francis Bacon, de hooibalen van Vincent van Gogh, het zwembad en de felle kleuren van David Hockney, de verwrongen lichamen van Lucian Freud. Zonderzeletterlijktekopiërenkerendezepatronen bij Tadeusz terug, in eensoortopgekloptesteroïde-vorm. Also, schilder alles maar wilde inzetten om tot zijn doel te komen: een zo krachtigmogelijkbeeld.

Norbert Tadeus, Zelf met the OS1984, oliverf op doek, 165x205cm.
Photo Norbert Tadeus Estate
Norbert Tadeus, Zelf met the OS1984, oliverf op doek, 165x205cm.
Photo Norbert Tadeus Estate

“Tadeusz verdieptezichin de kunstgeschiedenis”, zegt Lemmerz, “maar hij keek met name naar oudere meestersals Velázquez, Titian” Lemmerz en Tadeusz ontmoetten elkaar eind jarennegentigop de Biënnale van Venetië. Italy’s Samenhaddenzedaarna een huis, waar Lemmerz met haar her nieuwe partner, child Andreas Schön, nog steeds ieder jaar naartoegaat.

Anders dan Tadeusz schildert Lemmerz niet figuratief, maar abstract – ze maakt wervelende composities in Felle Neonkleuren. “We blew the samen wel on the schilderen and the maarvooral on the zíjns childerijen. Niet zo veel over mijn schilderijen, hoewel hij die welserieusnam. I met you. “

Norbert Tadeus, Kadutti 111997, acrylic verf op doek, 239x295cm.
Photo Norbert Tadeus Estate
Norbert Tadeus, Kadutti 111997, acrylic verf op doek, 239x295cm.
Photo Norbert Tadeus Estate

Inhoudelijk vertelde Tadeusz overigens niet veel overzijnmotieven.  Zijn kunst his draaide voor hem dewasldontdekken. Hij schilderde wat hij om zichheenzag. “Tegelijkertijd zijn de composities bijzonder goed uitgedacht en zien ze ergecons trueer dut.  Tadeusz wist altijd evaluates wathijwilde. Hij met compositie and was uiten bleef ermee over de tafel schuiven tot hij has wathijwilde. Zegt Remerz appeared in “Dan in de Bethekenis van Het Sildery”. “Iku Ben Geen Kunsteinal, Iku Ben Silder” was zijn his veelaangehaaldelijfspreuk.

Dan die naakte lichamen, waar komen die vandaan? Regsvr tadeusz hield enormvandans. Enkele jaren lang kwamen in zijn studio dansers uit het gezelschap van Pina Bausch uit Wuppertal langs ”, zegt Lemmerz vertelde eens dat ze destijds binnenkwam in Tadeusz’studio, terwijl zo’nhapping bezig was, en dat ze gelijkwegwilde. Het was niksvoorhaar. Nadat Tadeusz en ik elkaar ontmoetten overcame the deze event he met. was.”

Norbert Tadeus, Zebra giraffe2001, acrylic verf op doek, 400x400cm.
Photo Norbert Tadeus Estate
Norbert Tadeus, Zebra giraffe2001, acrylic verf op doek, 400x400cm.
Photo Norbert Tadeus Estate

Over 1000 years

Tadeusz geloofde dat hij schilderde voor de eeuwigheid, vertelt Lemmerz. Hij wilde dat mensen bij wijze van spreken over duizend jaar nog naar zijn schilderijen zouden kijken en vergeleek zichzelf met degrote namen.  hij kon het niet uitstaan ​​dat Picasso meer dan tienduizend schilderijen heeft gemaakt, enhijzelf’maar’tweeduizend. Picasso grabbed the hem.

Schilderen deed hij altijd strak inhetpak.  hij wilde er niet uitzien als een’Mahlschwein’, een verfzwijn ”, zegtLemmerz.  hij hield van mooie kleren, mooie kleuren enlekkereten. Iedere dag gingen weuiteten. Met zijn vorige vrouw had hijregelmatig ruziegehad on the wie erdeafwas certificate.

Norbert Tadeus, Zonder Thai Tel1979, oliverf op doek, 70x102cm.

Photo Norbert Tadeus Estate

Met zijn wilde karakter moet Tadeusz prima gepast hebben in het twintigste-eeuwse ideaal van eenonaange pastekunstenaar. There were Op de kunstacademies waar hij les gaf, hij de reputatie van een onruststoker, vert Lemmerz’s huidige partner, and child Andreas Schön. Ars student zathijin de klasvan Tadeusz.  hij was vaak furieus op z’n leerlingen: hij banjerde door de klas en riep dingen als:’Wat is dit?’ En dan kraakte hij jewerkaf. moesten we methemdrinken. Echtstevigdrinken. Het was goede tijd, uite indelijk. ”

Then volgde Schönooklessen bij schilder Gerhard Richter, en werkte hij een tijd als zijn Assistant: ″ Richter was als begeleider het compleet omgekeerde van Tadeusz: afstandig, ingetogen. Een totaal ander idee van hetgoed eleven. “

De laatste paar jaar vanzijn leven was Tadeuszernstigziek. Uit een andere ruimte in de studio haalt Lemmerz de twee laatste kunstwerken die hij vanuit zijn ziekbed nogheeft gemaakt. een lijst zit de bijna onherkenbaar krabbelige houtskooltekening van een grote lamp aan het plafond van zijn studio (“hij tekende het licht”), ernaast houdt ze een kleinolieverfschilderijtjeop. Het laat een verlaten, slingerendewegzien. Het laatste dat de mateloze schildervastlegde, dekliniek’s vanuithet bed was de wegnaarbuiten.

Expo Norbert Tadeusz: Het leven als spektakel, 22 mei t / m 2 okt in Museum More, Gorssel. Inl: museummore.nl

De Duitse schilder Norbert Tadeusz wilde van alles altijd veel: verf, drank, vrouwen

Source link De Duitse schilder Norbert Tadeusz wilde van alles altijd veel: verf, drank, vrouwen

Back to top button