Lifestyle

De Vaandeldrager: dureaankoop met Rembrandtseigentronie

hij het, hij het niet? het schilderij van Rembrandt getiteld De Vaandeldrager, Dat het Rijksmuseum, steun van de Staat, wil kopen van deerven van Éliede Rothschildvoor 175 miljoen euro, een zelfportret of niet?

Daarover zijn kunsthistorici het nieteens. Al de van der Dreger (zelfportret?) Zijn beschrijving op te nemen: “Deman heeft de trekkenvan Rembrandt” who met Wilhelm Valentine’s headwork in 1908.

1935, genre painting, genre painting, self-portrait, Abraham Bredius Het Schildrie, Abraham Bredius Het Sylderie, de herziene versie van 1969 schreef Horst Gerson: sommige eerdere kenners’ beschouwen dit schilderij als een zelfret die mij (en anderen) hoogst onwaarschijnlijkvoorkomt “.

Atelier Van Rembrandt’s Rembrandt: Self-portrait steered, 1634 Gemäldegalerie AlteMeister, Cassel

Het Rembrandt Research Project (RRP) klinkt heel beth list, maar holdert weinig op over de kwestie: (volume III, 1989): ″ Tot in de moderne literatuur is het model beschouwd als de kunstenaarzelf. Bauch dacht dat het Rembrandts broer Adriaan. Er is onvoldoendebewijs voor de eerste aanname en geen enkel voor de tweede. Als de schilder daadwerkelijk een model gebruikte, dan was het waarschijnlijk niet de bedoeling hem als een individu teportretteren. […]”

Achtten de leden van het Rembrandt Research Project het echt mogelijk dat de schilder geen model gebruikte? Did the dat hij toevallig een model have gevonden dat zo op hem leek, dat de meeste kijkers hem voor de kunstenaar zelf hielden? Bij het afronden van het Rembrandt Painting Corpus schreef projectleider Ernst van de Wetering er nogal verwarrend over:  Dit schilderij, opmerkelijk veel gekopieerd, kan niet als een portret beschouwd worden, noch als een zelfportret in de ware zin (ook al lijken de gelaatstrekken van misschien) . ”

Het RRP lijkt hier zichzelf tegen te spreken, struikelend over woorden en concepten.

Helderder waren Volcker Manuth, Marieke de Winkel en Rudi van Leeuwen, hun omvangrijke Taschen catalogus van de schilderijen in 2019: het schilderij geen primaire functiealszelfportretgehadkánhebben. “

Een briljante vergelijking

Nieuw licht op deze kwestie wierp Joshua Rifkin (Amerikaans dirigent en Rembrandtonderzoeker, red.), Die me op 8 december 2021 een mail stuurde met een briljantever gelijking. Heidi Replicator di Ein Etz van Rembrandt of Spiegel Beerd and De Rich Zoals de Afbeelding Origin Dus of De Etzwas are Geclast. Deze ets werd altijd, sinds de eerste catalogus van Rembrandts etsen uit1751 van Edmé Gersaint, een zelfportret genoemd. De titel die Adam Bartsch er in 1797 aan gaf, was Portrait de Rembrandtave cl’écharpe autourducou (Portret van Rembrandt met eensjaal rond zijn nek). zijn beschrijving citeert Bartsch Gersaint die opmerkte dat de sjaal op zijn rughangt.

Ets uit 1633 (spiegelbeeld), dying altijd als zelfportret van Rembrandt beschouwd. Rijksmuseum Amsterdam

Rifkin Shrief:  Niet dat ik zou willen bepleiten dat De Vaandeldrager eenzel fportret is. Ik bepleitniets. Maar ik vraag het me af. Dat doe iko ok. De vraag die deze vergelijking impliciet oproept is: als de ets uit 1633 als zelfportret geaccepteerd wordt, waarom zou het schilderij uit 1636 dan niet zo genoemd worden? Aan de druipsnor of de vorm van de kaak kan het niet liggen. Evenminaan de haardracht of desjaal dies in beide gevallen grotendeelsovereenkomen. Het belangrijkste verschil is dat De Vaandeldrager een ringkraagdraagt.

Historische bronnen brengeninzicht. Tijdens Rembrandts leven zijn twee schilderijen als zelfportret in de documentenopgenomen. Op 27 juni 1657 werden de schilderijen uit de nalatenschap van Johannes de Renialme, een vooraanstaand kunsthandelaar, getaxeerd. Nr. It was 292′Rembrandts Contrefeijtsel antijcks‘. ‘Contrefeijtsel’ is the usual term for portraiture,’antijcks’ verwijst niet naar de antieke warld, maar naar spullen die je in een antiekwinkel kanvinden. Rembrandt met iets uit de antiekwinkel, died omschrijving past op verschillende van zijn zelfportretten, and zoals died waarin hij een’gouden’kettingdraagt.

“Eentronie”

De tweede beschrijving verwijst naar een schilderij dat op 1 december 1658 verkocht werd door Dirck van Cattenburgh aan zijn zussen Joanna en Margarita, als onderpand voor eenlening. RegsvrEen schilderij sijnde een tronie door Rembrant nae hemselven geschildert“. It was Een’tronie’betekende’gezicht’ in het algemeen, maar het werd ook gebruikt als aanduiding voor een afbeelding van een persoon, dat niet zozeer als portret of herkenbaar individube doeld. De omschrijving van Cattenburghs schilderij past ook op De Vaandeldrager.. De Helle Worstelling Van experts say the vast Te Stellen We Afgebird is Identity, Ward Higher Zakerik Afgedan Ja, Het Syldery is Ein Trony, Mar Rembrandt Ward.・ This is Al Zodanigu Herkend.

De Vaandeldrager: dureaankoop met Rembrandtseigentronie

Source link De Vaandeldrager: dureaankoop met Rembrandtseigentronie

Back to top button