Lifestyle

‘Did you meet Kerstweerwél concerten, wie gelooft dat? We gaan zwaarkrijgen on the heels.

Berend Schans, Director Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

Berend Schans
Foto Ferdy Damman

Mensen werken! En dan voor 30% vandecapaciteit. Onze sector, voor een belangrijk deel afhankelijk van publieksinkomsten is desjaak. Ik voorziegroteproblemen. De podia willen door, soms hetkost. Maar ik hoor steeds meer artiesten zeggen; Latmar. Sommige concert zijnal acht keerverplaatst. We do no show. Bij sommige Concerten die uiteindelijk dan doorgaan komt soms een derde van het publiek niet opdagen – geen onzekergeworden. En de inkomsten van dat ticket gaan naar de artiesten, terwijl het voor de zaal nodig is dat de bar draait; dat vergoeden de steunmaat regelenniet.

 Wij zijn als vereniging niet stellig dat er geen matinees moetenkomen. Organization moetendat lokaalbesluiten. Maar we zien dat het geloof in het ticketafneemt. Nederland staat er op dit moment niet best op: dieprood enrellen. Meet. Artiesten slaan Nederlandnu is further up. Onze leden zullenhet heel zwaarkrijgen, en ik verwacht dat er echt klappen gaanvallen. “(EJ)

Simon Raininck.
Photo Eduardus Lee

Simon Reinink, Koninkraik Concertgebouw Amsterdam Director

 dat er iets moet gebeuren, daarvoor heeft iedereenbegrip. Maar je zou wel wensen dat het beleid na ruim anderhalf jaar ervaring duidelijker, tijdiger en holderder zouzijn. nog beginnen en is de Omikron erbijgekomen. Dat weer mooie Concerten zullen hebben, daar durf ik nog niet over tedenken.

In the beginel verplaatsen, we found avondconcerten naaroverdag. Maar er zijn situaties denkbaar waarvoor je een uitzondering wiltmaken. Dat is aande zalen en de bespelers, zolang het maar past binnen deoverhei dsmaatregelen. de zondagochtendconcerten latendoorgaan. Dat geldt ook voor de andere Organisatoren die middagconcerten hebbengepland. Dat de zaalbezetting teruggebracht wordt naar 1.5 meter opstering was news. Voor de Grote Zaal betekent dat 425 man publiek heb je dat niet zomaarrond. Compensatie voor de musici is maatwerk, daar overgaan. We met de musici on the overleg. “(MS)

Pianist Yup Beving

Yup Beving
Photo Rahi Rezvani

 ik heb sinds het begin van de Crisis niet gespeeld in Nederland. Deshows in the Netherlands had staan ​​zijn al een paar keer uitgesteld, misschien moeten we ze nu als verlorenbeschouwen. Ik kom net terug van een week spelen. in Spanje en Portugal en daar kon het wel, met mondkapjes en anderhalvemeter. The blockade of Deze nieuwe is de cultuursector, zoals de technici en muzikanten die afhankelijk zijn van hettheat recircuit voor aleen lamp voor allezzp’ers. wel naar mijn muziek luisteren, dat genereertinkomen. Maarhet is a frustre renden er treedt metaalmoeheidop. Ik wil nieuwe dingen ontwikkelen, dat doe je vaak met een Festival in het hoofd, Lowlands ofzo. Dat lukt nietmeer. nog toedoet. Ik was a bijmijneerste show at Berlijnvorige maand zo ontzettendzenuwachtig. Ik was helemalvergeten dat ik uitvoerend kunstenaarben. Pas op het podium ontstaat dat vertrouwen weer. “(LvdV).

Directed by Grian Nortenius van de Ned. Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF)

Grian Nortenius.
Photo Ilonavan Genderen Stort

 Het is een enorme klap: niet alleen dat bioscopen en filmtheaters zeker drie weken lang om 17.00 uur moeten sluiten, maar ook dat ze naast de controle van het coronatoegangsbewijs de anderhalve Meter afstand weer moeten gaanhandhaven.

,, we do Berwachten at the door of the bioscope. Een nieuw steunpakket, dat het kabinet heeft aangekondigd is nodzakelijk. Ook willen we een uitgebreiding van de TVL-regeling, de’Tegemoetkoming Vaste Lasten’en vraagt ​​deector een compensatie voor alle voorraden die niet meer gebruikt kunnen worden.

‡ We are vinden de maatregelon begrijpelijk. Check the height of the bioscoop sector by QR. Bioscopen en filmtheaters beschikken aantoonbaar over een goedeventilatie. Ook is bioscoopbezoekveelal een lokaal uitje, waardoor de reisbewegingen zeer. zijn er geen herleidbare besmettingen naar de bioscopen en filmtheatersvastgesteld. “(RB)

Rob Van Steen, Director Van Schuburg Concert Saartilburg

 We Valen Stickers, Mars, Neat Better, Dan Het Kabinett. We were bijvoorbeeld niet iets wat voor zaterdagavondgepland naarde middagverplaatsen. Enhet concert zondag van Willeke Alberti is wel overdag, en bijna uitverkocht, maar dat gaan we annuleren omdat we dat op een derde van de capaciteit moetendo en. Dan is niet meer uit te leggen wie nog wel en wie niet mag.

 de verleiding is a well-healed groot of programming omteguienner de middag. December was belangrijkemaand and we met Peter Pannequek en Mark Marie Huibreguts at the huneindejaars conferences. En voor veel individuele musici zijn de kerstconcerten een belangrijke bron vaninkomsten.

Mijndert Rodolf, hoofd marketing Poppodium 013, Tilburg

Mijndert Rodolf

 de afgelopen maanden voelden als vanouds: mensen in extase bijshows. Maar voor 013 zit het er voor dit jaar waarschijnlijk welop. De Dijk, Joep Beving en Suzan & Freek en ook De Unie, een nieuw Indoor Dancefestival: Allemaalef Words. Maatregelen, ze zullen waarschijnlijk gelden tot eind december, raken ons ook al in het eerste kwartaal van het volgen de jaar.

Нmiddagconcerten? Kijkennaar water wélmogelijk is onsdna’s zit. Maar na bijna twee jaar’hoepel-springen’ is deenergieop. Allemaalmaatwerk. En of bezoekers en artiesten nog op kleine zitconcerten in de middag zitten te wachten? Na de vorige persconferentie vroegen al veel artiesten naarnieuwe data. De agenda van 2022 zit door alle verpla

 op de lange termijn maken we onszorgen. Hetpubliek is bedacht zamergeworden. De onvoorspelbaarheid van het virus en het kabinetsbeleid maken dat mensen twee keer nadenken voordat ze ticketkopen. ”(AK)

Willemijn Mooij, Director of the Dutch Bach Association

Willemijn Mooij
Photo Simon van Voxel

 ik ben boos, trystén bezorgd: gaat dit de gewenste klap geven? Het niet beteral leseen maandéchtpot dichttedoen? Hohe Messe.. Heteerste concert at the gaatniet door in Amsterdam. Dat daarna, Stuttgart, kanmisschien wél. En dan, na weer een week met avondconcerten die niet doorgaan, staat een matinee gepland. Daikan Well. Wat Do Ejedan?

 Echt bezorgd ben ik over onze 100-jarig jubileumproductie in januari met Opera2day, met de opera die Bach nooitcomponeerde. De repetities zijn een maand bezig, het wordtwaanzinnig. Die productie nu afzeggen betekent uitstel tot 2024 nieuwe cast en nieuwe kostuums: een financië lestropterwaarde van een normale halvejaar begroting.

Regsvr we are hebben reserved uit het steunpakket van vorig jaar, nieuwesteun is toegezegd. Gelukkig. Want al is het naar geld uit te geven aan muziek die niet klinkt: je steunt in elk geval nog de kwetsbare freelancemusici. de veerkracht op z’n endloopt. Mensen werken in de cultuur omdat ze energie krijgen van mooie producties, niet voor overuren draaien met het afbellen van hotel, zalen, musici, reizen, stemmers en instrument transporten. , Meeslependsmaken weakens ietsgroots. “(MS)

mmv Roberto Brockland, Elche Yoritsuma, Amanda Kaiper, Missha Spell, Reindelt van der Valk

‘Did you meet Kerstweerwél concerten, wie gelooft dat? We gaan zwaarkrijgen on the heels.

Source link ‘Did you meet Kerstweerwél concerten, wie gelooft dat? We gaan zwaarkrijgen on the heels.

Back to top button