Lifestyle

Dordrecht blokkeert launches eigenkunst project

Een belangrijk onderdeel van een spectaculair kunstproject in Dordrecht, waarbij een geblakerd schip van 15 Meter door de historische binnenstad wordt gesleept, is dinsdag geblokkeerd door het College van B & W. Dit gebeurde na een hooglopend has won a monumental position in the destad over een klein stukjetuin muur. Voorstanders van het kunstproject zijn’NSB-ers’en’landverraders’ genoemd. Kunstenaar Edward Clydesdale Thomson is a project opzette of opdracht van degemeente, “zwaarteleurgesteld”.

Het gaat om het project’Rivier Boot Stad’, waaraan de Schotse kunstenaar al twee jarenwerkt. Er is in de scheepsloods DordtYart een historisch binnenvaartschip van hout gebouwd, een hektjalk, door vrijwilligers enleerling-timmerlieden. The plan is omhet schip 9 oktober van het Dordrechts Museum naar Museum Het Hof van Nederland, 250 meters verderop, te slepen, waarbij het geblakerde schip een houtskoolspoor achterlaat en in de smalle straatjes in stukken breekt: de routegepla. The data I want is the het doel van het project: de route tussen de twee musea zicht baardermaken. Meet the winner, the instanties of vrijwilligers are an overestimate of uitvoerig. Thomson kwam tot het idee omdat Dordrecht historisch gegroeid is uit een trekvaart tussen twee rivieren, waar binnenschepen door een ondiep water getrokken werden.

Kunstliefhebbers’NSB-ers’

Hetconflict rond dit kunstproject heeft zich deze zomer toegespitst op het beginpunt van de route: het schip zou vanuit de Museumtuin vertrekken. Daarvoor moet een stuk van zo’n drie Meter uit een tientallen Meters lange muur met hek rond de Museumtuin tijdelijk weggehaald worden en vervangen worden door een stuk waarbij het lijkt alsof het schip door de muur isgegaan. Maar de muur uit 1904 heeft, net als het Dordrechts Museum, een rijksmonumentale status. Het originele muurdeel zou, zoals overlegd, worden opgeslagen, bewaard en later teruggeplaatst worden, volgens alleerfgoedregels. Maar dat bleek tegen het zere been van (amateur-) stadshistorici en daarna snel van vrijwel alle lokale politici, die door de vergunningaanvraag gealarmeerdleken. De Vereniging Oud-Dordrecht sprak vol’afschuw’van plannen om een’Rijksmonument moedwillig te beschadigen’ voorkunst.

Voor kunstproject’Rivier Boot Stad‘zou eengeblakerde trunk door Dordrecht gesleeptworden.
Photo Manuela Porcedu

Al gauw voegden vrijwel alle politieke partijen in de gemeente zich daarbij, van PVV en VVD, (‘tengels af’ van ons monument), de lokale partijen, tot ook GroenLinks, die een stukje uit de muur tijdelijk vervangen’een. In lokale media, riepen tegenstanders al snel schande vanhet complete kunstproject van’deelite’. De vrijwilligers die de boot wilden helpen trekken en andere verdedigers van dit kunstproject werden voor’NSB-ers’en’landverraders’ uitgemaakt door de columnist van het lokale blad Dordrecht Central, Thijs Blom. Niet dat hij ze persoonlijk zou bedreigen ″ of erger”, maar hij zou ze blijven beschimpen, schreef hij.

“Monument Neat Aantasten”

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed kwam maandag na lang overleg met een negatief advies: over het kunstwerk wilden ze zich niet uitlaten, maar het monumentale stukje muur moest onaangetastblijven. De Dordtse welstandscommissie kwam maandag tot een anderstand punt. Zij vonden het plan van Thomson de moeite waard (“het maakt de ziel van Dordrecht zichtbaar”) en omdat het oorspronkelijke muurstukje zorgvuldig teruggezet zal worden, oordeelden zij positief aan B & W. Waarom niet het stukje muur voor de duur van het project, 10 jaar, in de Museumtuin zetten, suggestereerdenze.

B & W gingen ophun proposed nietin, en volgden het negatieve advies van rijksdienst: de muur mag nieta angetast. Verder vinden zehet project prachtig. It was “deartistie keintegriteit van het kunstwerk is aangetast, doordat ze het begindeel verwerpen”, zei Thomson, die ook namens zijn team ergteleur gesteld. Hij gaat zich beraden op hoe het nu verder moet. Zeker is the project op 9 oktober nietdoorgaat.

Dordrecht blokkeert launches eigenkunst project

Source link Dordrecht blokkeert launches eigenkunst project

Back to top button