Lifestyle

Dordrechts Museum kooptmanshoge Van Hoogstraten

Het Dordrechts Museum heeft een groot mansportret verworven van Rembrandt-leerling Samuel van Hoogstraten. Dat heeft het Museum donderdagbekendgemaakt.

Het gaat om een ​​levensgroot, staand portret ten voeten uit van de 65-jarige Sir Norton Knatchbull, een Britse politicus en geleerde die tot de belangrijkste opdrachtgevers van Van Hoogstratenbehoorde. Het schilderij bleef altijd in bezit van de familie Knatchbull tot het maart vorig jaar voor 200.000 euro geveild werd bij Sotheby’s in London. Het Museum kocht het doek met various phonsen of steunvan.

Van Hoogstraten was at the atelier van Rembrandt at Dordtse schilder en schrijver die tussen 1640 en 1648 in Amsterdam. Then he was werktehijjaren in Duitsland, Wenen en London. 1678 Dankzijzijn gepubliceerde Invade deschilderkunst Van Hoogstraten van bijzondere betekenis voor de kennis van de Hollandse schilderkunst van de zeventiendeeeuw.

10 voe tenuit warendestijds of portraits of the British masses. Van Anthony van Dyck, de Zuid-Nederlandse barokschilder die als Brits hofschilder furore maakte, zijn alleen al honderd van zulke portrettenbekend. de Hollandse schilderkunst warns the monopoly of ten-voeten-uitportrettenveel. Rembrandt schilderde er in totaal slechts drie, waaronder de in 2016 door het Rijksmuseum verworven portretten van Marten en Oopjen, en portretspecialist Frans Halszelfs maaréen.

De aanwinst krijgt een plek in de Rembrandtzaal van het Dordrechts Museum.

Dordrechts Museum kooptmanshoge Van Hoogstraten

Source link Dordrechts Museum kooptmanshoge Van Hoogstraten

Back to top button