Lifestyle

Een geweldige avond vol Franse chansons: tranentrekkers, maar gespeend van vals sentiment

Lettergreep verdwijnt onder tafel bij het mengsel vanchansonsenklassieke melodieën doorbariton Thomas Oliemansen Geennoot of Amsterdam Sinfonietta. Soms kan zo’n’volmaaktheid’klinisch voelen, maar hier verhoogt die alleenmaardeemotionaliteitvandepoëtischeenfilosofischeschilderingenvanhetbestaan. Misschien vatten enkele regels uit het chanson La Mer van Charles Trenet nog het treffendst de atmosfeer van de avond samen: “Dezee mengt onder de zomerse hemel zijn witte schapen met de zo zuive reengelen.”

Oliemans speelt op de vleugel en zingt, Amsterdam Sinfonietta strijkt en in handen van Bert van den Brink groeit de accordeon uit tot een onweerstaan ​​bare tranentrekker, gespeend van valsesentimentaliteit. Endanvoegen bügelendrums nog de nodige kruidighe idtoe. de mooie verknoping van Ravels dies valtvooral op zijn plek Bolero en Gilbert Bécauds Et maintenance. Deze klassieke inspiratiebron werd wat weggemoffeld in het jaren zestig-origineel, maar Sinfonietta haalt die – mede door uitgekiende Instrumentatie – weer naar devoorgrond.

Echte chanson stem

Oliemans schakelt met ogenschijnlijk gemak naar eenchansonstem. Zijn klassieke scholing zit nergens in deweg. Endat is geenvanzelfsprekendheid. Genoeg’bijklussende’operasterren struikelen over het verschil intechniek. Maar bij Oliemans zou wie niet beter weet, zich kunnen verbeelden dat de chansons op diens stem geschrevenzijn. Hijbeweegt also natuurlijk door Trenetstongbreker boom, Barbara’s wanhopige Temps perdu, Aznavours tweetalige mengelmoes For me, for me, formidable, Derauweemotie van Bécauden Brel, als het zachtmoedige optimisme van Sous le ciel de Paris (Piaf).

Debussy en Foret Tonen Ho Dieppe Verwanto de Verden van Krasike en Chanson Verwanto Gin

Een geweldige avond vol Franse chansons: tranentrekkers, maar gespeend van vals sentiment

Source link Een geweldige avond vol Franse chansons: tranentrekkers, maar gespeend van vals sentiment

Back to top button