Lifestyle

Essentieel-NRC

De spaning over het al dan niet sluiten van de scholen liet zich voelen voor het schoolplein waar ouders met elkaar hun gedachten probeerden teordenen. Er waren op onze school al een paar keer klassen naar huis gestuurd vanwege een besmettingsgeval, maar een totale sluiting was ons nog be spaardge bleven.

“Hetlijktmij een taak voor de opa’s en oma’s”, zei een man die zijn kinderen inderdaad vaak liet ophalen door zijn vader omdat hij er na zijn scheiding sommige dagen alleen voorstaat.

Ik stond een beetje achteraan bij het spontane kringgesprek en drong me ereventussen.

“Nietie de reeenheeft een opa en oma”, zeiik.

Een moeder, die een dochter bij Lucie van Roosmalen (6) in de klas heeft: “Zeheb wel een oma, datweetik.”

Er waren ook and ere problemmen.

Sinterklaas mocht het schoolgebouw nietin.

“Bijons komt hij gewoon”, kondigde dezelfde moederaan.  Zondermond Cap. En hij hoeft ook niet te testen, wij kennenhem. Ik ga bezoek niet om een ​​QR-testvragen. Zijn ze helemaal bezopen? “

Een vader, duidelijk behept met een afkeer van alles wat met coronaregels te maken heeft, ik had hem in de paar winkels die we hebben nog nooit met een mondkap gezien, zei met enige regelmaat:

Diederik Gommers was de man bij wie hij al zijn ongenoegens kwijt kon, alsof hij telkens een nieuwe stapel vuile was voor de was machine legde. It was Hoewel het mij natuurlijk ook aanging, voelde ik toch dat dit kringgesprek niet voor mijbedoeld. Waarom stond ik hier eigenlijk zo halfslachtig bij?

“Nou, nou, wat een ellende weer”, vatte een andere moeder all essamen.  ik zeg maar zo: het wordt vanzelf weerzomer. Het gaat ook weervoor bij. “

“Endekinderopvang?”, Leapeen.  For krijgen, use weer het gezeik dat je zogenaamd essentieel moetzijn. Ik vindiedereen is even essential. “

The dying cultivar Gedragen opvatting had a blockade of bijdevorige on the problematic gezorgd. Omdat iedereen in ons dorp een essentieel beroep heeft, of op andere wijze onmisbaar is, waren er te veel kinderen, waardoor het besmettingsgevaar zich van de school naar de opvang dreigde teverplaatsen.

Ik wist inmiddels dat werk in de media hier nul indruk maakt, dat komt in de fictieve rangorde net onderseizoensarbeid. De laatste keer dat ik die Discussionie aanging werd ik meteen kaltgestellt door een vader die beter kon schreeuwen da nik.

 Als er een boom in de sloot ligt, kan ik er niet langs met mijnboot. Iemand moet die boom eruit komenhalen. Ik heb dat liever dan eenkrant. Ik denk dat iedereen dat vindt. “

I mistakenly met bakfiets en al uit de kring en zei: “Eerstmaar eens afwachten wat het OMTadvisorert…”

Niemandreageerde.

Marcel van Ruth Maren schrijft op deze plek eenwissel column met Ellen Deckwitz.

Essentieel-NRC

Source link Essentieel-NRC

Back to top button