Lifestyle

Filmmaker Bob Rafelson agrees with Stem van de Rebel

Mickey, Davie, Mike, Peter. Hoeveel namen zijn er in de popgeschiedenis al niet op een hoop gegooid om een ​​bandje teformeren? MaarTheMonkees is waarschijnlijkdeeerste popgroep voor wie er eerst een sitcom was bedacht en die toen in allerijl nog bij elkaar gezocht moest worden.

Het was successful at geboren Bob Rafelson in New York on February 21, 1933. Deze week overturned hijop89-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Ondanks het feit dat de band zelf van oenerigheid aan elkaar hing (de houterige performance van hun door Neil Diamond geschreven hitsong’I’m A Believer’ is zo aanstekelijk dat je het nummer niet meer uit je hoofd krijgt) was de tv-show en al hip, metgeïmproviseer des cènes, hotserige montage en allerlei anders wat de Amerikaanse televisie nognooitgezienhas. Rafelson memoreerde later de show (1966-1968) al bedacht te hebben voordat The Beatles doorbraken, en hoe het ook zij, The Monkees in hun lipstickrode Pontiac GTO Monkeemobile werden zijn’ticket to ride’ naar hetserieuzerewerk.Zonder Monkeys Jean Easy Rider (1969), de door Dennis Hopper geregisseerde en door Rafelson geproducerde Amerika-kritische nihilistischebikersroadmovie die Hopper, Peter Fonda en Jack Nicholson naarsterrendomkatapulteerde.

Jack Nicholson

The name I met was Nicholson zou Rafelson een vruchtbaresamenwerkingaangaan. Het tweetal kende elkaar al toen Nicholson nog een schnabbelende B-acteur was, en naar verluidt stevig aan de LSD, hetscenario schreef voor de geflopte Monkees-film Head (1968). Rafelson zou de acteur zes keer regisseren, onder andere in de voor vier Oscars genomineerde klassieker 5 ease pieces (1970). Met een koppige Nicholson in de rol als klassiek geschoold pianist die zijn gezapige leventje achter zich heeft gelaten om te verdwijnen in het leven van een arbeider opeenolieveld.

Onvergeteli jkis des cè new aarin hijineen diner kibbelt met de serverster over een extra portie toast bij zijn omelet waarin hij de perfecte mix te zien geeft van zijn nieuwgevonden dwarsigheidenzijnovergeërf de blasé consumentisme. Hetiseen vandies cènes diehet Amerikaanselevensgevoelwaar Rafelson en zijn tijdgenoten his tegen revolteerden in een enkele minuut weette vangen.

Rafelson blijft bekend als een van de sleutelfiguren van het zogenaamde’Nieuwe Hollywood’, een auteursgerichte filmstroming die regisseurs als Peter Bogdanovich (wiens) Last picture show 1971 Rafelson Producer de), Francis Ford Coppola, Steven Spielberg en Martin Scorsesevoortbracht.

Hij compromised control freaks and shot European and Japanese art films (favored by Yasujiro Ozu). .. Hij begreep de stem vanderebel. “Alsmijn films éénding gemeenhebben”, interview verklaren de jarentachtig zouhij, “dan is het dat ze gaan over personages die Worstelen om de last van traditie achter zichtelaten.”

Filmmaker Bob Rafelson agrees with Stem van de Rebel

Source link Filmmaker Bob Rafelson agrees with Stem van de Rebel

Back to top button