Lifestyle

Fotograaf Vincent Mentzel is the moment of meeter van heton bewaakte

Voorvelen is detentoon stelling Vincent Menzel waarschijnlijk een Feet derherkenning. Voor jongere kijkers zal het eerder een opfriscursus geschiedenisbetekenen. zijn bijna veertig jaar lange loopbaan als staff otograafvan NRC heeft Vincent Mentzel (1945) de blik van Nederland op de wasld, en met name op de Haagse politiek, medebepaald. Zijnfoto van politici, historische shows maatschappelijke omwentelingen of hetbuitenland vonden via de krant meteen een groot publiek.

Het Rijksmuseum toont in twee zalen een bescheiden tentoonstelling met 75 foto’s uit het oeuvre van defotojournalist. De selectie is afkomstig uit de 2300 foto’s die het Museum al in verwierf uit het persoonlijk archief van Mentzel held in 2011.

Halverwege de jaren zestig fietste Mentzel als beginnend fotojournalist door Rotterdam op zoek naarnieuws. Avondosbracht hij de  foto’s in envelopjes ”naar de krantenredacties zodat ze hopelijk de volgende dag zouden wordenge publiceerd. Zo werkte hij een tijdje als freelancer totdat hij 1973 de prijs voor de Beste Nederlandse Persfoto won. World Press Photo bekroondezijn foto van Joop den Uyl die tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de PvdA met getuite lippen zijn vinger opsteekt vanachter de microfoon. Kort daarna werd Mentzel door NRC Handelsblad benaderd om daar –alseersteénlaatstefotograaf – a vast dianthus. Hij bleef er werken tot started in 2011 and is een paar maanden na zijn pen sioen.

Toeschouwers bij Feyenoord-Ajax de Kuip, 1969.

Hand in hand

The Rijksmuseum exhibition is an exhibition of the Rijksmuseum. Een van de wanden hangt vol met politici van een voorbije tijd: Joop den Uyl met zijn hoofd his in zijn hand his, Hans Wiegel zichtbaar genietend van het politiek spel in de Tweede Kamer en een jonge Ruud Lubbers. De meest in het oog springende foto hier is die van Den Uyl die hand in hand loopt met Rashidi Kawawa, oud-minister-president van Tanzania. De Silhouetten zijn met licht en donker extra geaccentueerd, Minister wat van de twee, and President een filmisch duomaakt. De indrukwekkendste foto aan deze wand is het portret van de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Chris van der Klaauw, die ligt te slapen in hetregeringsvliegtuigonderwegvan Syriënaar Nederland. Mentzel bracht de minister bijna vertederend in beeld, op een onbewaakt moment in het politiekeschouwspel.

Minister Dat hij dicht bij de macht stond, blijkt niet alleen uit die foto van een slapende. Ook zijn foto’s van de jonge koningin Beatrix zijn iconisch geworden door de ontwapenende glimlach die Mentzel haar wist teontlokken. Een ander portret van Beatrix werd de basic voor eenpostzegel.

Als Mentzel begin jaren tachtig zijn nabijheid tot de macht en Den Haag als ongemakkelijk begint te ervaren verlegt hij zijn aandacht naar fotoreportages in hetbuitenland. De tentoonstelling toont naast zijn verslagen van anticommunistische rellen in Portugal in de jaren zeventig en de foto’s die hij in Iran maakte na de revolutie ook reportages uit China. 1989 Zover sloeg Mentzel de uiteindelijk bloedig neergeslagen protesten op het Tianan menplein.

Coningin Beatrix tijdens de fotoshoot voor de Nederlandse Munt, 1980.

aanzien’s Laag

De tentoonstelling probeert via het werk van Mentzel ook een verhaal te vertellen over de ontwikkeling van de fotojournalistiek in het algemeen – zij hetvluchtig. Het duurde een tijd voordat de fotografie een belangrijke rol ging spelen in de krant en het vak van persfotograaf bleef nog lange tijd laag in aanzienstaan.

Mentzel wordt in de tentoonstelling bestempeld als’nestor’van de nieuwsfotografie en neergezet als belangrijke aanjager van hetvak. Daarbij verliezen de curatoren van het Rijksmuseum niet uit het oog dat Mentzel misschien juist het gouden tijdperk van zijn vak heeft meegemaakt: een fotojournalist invaste dienst is tegenwoordig bijnaonvoorstelbaar.

Hoewel de tentoonstelling in een beperkte ruimte veel laat zien, lijken de gemaakte keuzessom sarbitrair. Waar zijn bijvoorbeeld de foto’s die Mentzel in Suriname maakte? Ook de twee kleine wanden met Mentzel sportretfotografie vragen eigenlijkalleen maaromméér. The focus of Een duidelijker was wenselijk geweest, nu lijkt het een overzichtstentoonstelling waarin net iets te veel gate nvallen.

Dramatic

Ooit opgeleid door de bekende theatrefotograaf Maria Austria is Vincent Mentzel altijd hettheatrale of de mens blijvenzien. The name vanpolitici en bekendheden is goed te zien hoe hij sterke Accenten Legt met licht en donker voor dramatisch effect that I met in a close-up of zijn. Mentzel gaf zijn persoonlijke draai his aan de persfotografie in Nederland. Hij wist vaak net die ene foto te maken op het moment dat politici hun schild lietenzakken. Als een ware meester van hetonbewaakte moment.

Het Rijksmuseum heeft of the samenwerking met Het Nederlands Fotomuseum en Museum Hilversum de publicatie’Vincent Mentzel. Foto’s’uit gegeven. At the Hilversum Museum, I met zondag 6 februari de tentoonstelling’Vincent Mentzel, fotograaf van de macht’tezien.

Fotograaf Vincent Mentzel is the moment of meeter van heton bewaakte

Source link Fotograaf Vincent Mentzel is the moment of meeter van heton bewaakte

Back to top button