Lifestyle

Goede herinneringen als sluipmoordenaars-NRC

Voor school moest de neef (16) oudoom Karel (109) interview, en onze familiepatriarch ging er eens goed voor zitten, in zijn nopjes met al diea andacht. “Ikvoel me vereerd”, straal de Karel. “Hoek wamje erop om mij als onderwerp te nemen?”

“Nou”, straalde de neef, “omdat we levensadviezen moeten vragen aan de oudste persoon die we kennen!”

Karel daarvan hersteld was en ondertussen pakte de neef zijn aantekeningenblok erbij (“lekkeranaloog”).

“I went”, humdehij. “Watis de beste raad die je na zo’n lang leven kan geven?”

Peinzend staarde Karel naar zijnkaketoe. Hij pruttelde wat algemeenheden, zoals dat je altijd een goede tandartsverzekering moest hebben en nooit moest liegen tegen belastinginspecteurs, maar een groots inzicht liet op zich wachten. Pas toen de neef zijn pen neerlegde, veerde Karelop.

Н ik weet het! Trek je niets aan van goede herinneringen! “

“Wat?”, Zei de neef verward. “Be doel jeniet juist dat je je niets moeta antrekken van sléchte herinneringen?”

“Nee, nee, de goede zijn het gevaarlijkst!”

De neef pakte het papier er weer bij.

“Ikben bijvoorbeeld veel te lang bij bepaalde vrouwen gebleven”, zei Karel. “Omdatikhoopte dat het ooit weer net zo fijn zou zijn als in het begin, terwijl allang was gebleken dat het onbetrouwbare hoerenwaren.”

“Onbetrouw barehoeren”, noteer de de neef.

‘En hetzelfde geldt voor vrienden “, vervolgdeKarel.” Mensen veranderen nou eenma alcontinu. Laat groei je uit el kaar’s Vroeg, klinkt lullig maardat is bijnaal tijdzo. Een vriendschap onderhouden vanwege een mooi verleden wordt op het laatst alleen maarpijnlijk. “

Oh, dat kende ikwel. Dat je de band met iemand at standhoudt van wegeanciënniteit in plaats van kwaliteit.

“Als jeniet uitkijkt”, vervolg de Karel, “baseer je verstandhoudingen alleen nog maar op de hoogtepunten, en die zijn per definities chaars”. Goede herinneringen kunnen er vervolgens voor zorgen dat je blijft hangen in een relatie die eigenlijk helemaal niet meer leukis. Dan kun je wel volhouden en hopen dat het ooit weer net zo leuk wordt als vroeger, maar mijn ervaring wijst uit dat dat gewoon een heel dom plan is. “

“Dusei genlijk”, zei de neef, “zijn slechte herinneringen beter voor je dan goede herinneringen?”

“Niemann!”, Burdard Karel. Н ze heten niet voorniet ssléchte herinneringen, ze zijn supervervelend !! Maar die kunnen er tenminste nog voor zorgen dat je in de toekomst niet meer dezelfde stommiteitenbegaat.

Hij draaide, even an zijn snorpunten en zei toen tevreden, is “Goede herinneringen zijn de sluipmoordenaars van hetgeluk”.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek eenwissel column met Marcel van Ruth Maren.

Goede herinneringen als sluipmoordenaars-NRC

Source link Goede herinneringen als sluipmoordenaars-NRC

Back to top button