Lifestyle

Grootschalig openluchttheater over de verdorven mens

Halverwege schalt Rammsteins’Engel’ op vol volume over de Speakers in het Amsterdamse Bos. Het is een moment van pure ontlading: eenijzingwekkendescèneiszojuistverbeeld hoe leden van de Duitse SA zijn vermoord door de SS, tijdens De Nacht van de Lange Messenin 1934.

deze grootschalige theatrebewerking van Visconti’s La Caduta degli dei (‘The Damned’) uit 1969 zien we een kapotte familie die nog verder wordt aangetast door hetopkomendfascisme. Ivovan Hove maakte de voorstelling bijde Comédie-Française, maar brengt nu met zijn eigen gezelschap International Theater Amsterdam een ​​remake in het Amsterdamse Bostheater, registered in 2016. Ruim dertig actor, cameramensen en musici vullen het grote openluchttheaternabij Schiphol.

Ivo van Hove houdt ervan om politiek getouwtrek te vangen in een familiedrama

Damned gaat over moraalbehoud en machtswellust, en presenteert dat als twee Contrasterende krachten die een persoon, een familie en een bedrijf uitelkaartrekken. Centraal staat de familie Von Essenbeck, een grote staalfabrikant die tijdens de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland een alliantie aangaat methetnieuwe regime.

Typerend is de lange eettafel vol opgepoetst zilverservies, die het grootste deel van de tijd als een van de voornaamstedecorstukken op hetpodium staat. Van Hove houdt ervan om politiek getouwtrek te vangen ineen familied rama. Binnen het familieconstruct kun je grote politieke krachten terugbrengen tot de menselijke maat: slinks opportunisme krijgt zo een gezicht, het categorisch kleinhouden van een ander wordt invoelbaar en moederliefde slaat begrijpeli

De voostelling begint met de moord op Joachim von Essenbeck (Hugo Koolschijn), de patriarch die besluit samen te werken met een Regime dat hijopenlijkverwerpt. Eerstelijns opvolger is his kleinzoon Martin (Majd Mardo), zer getroebleerd en stelselmatig klein gehouden door zijn manipulatieve moeder Sophie (Marieke Heebink). Martin is nietopgewassentegen zijn taak leiding te geven aan de fabriek, maar ook niet in staat dat he is zelf in te zien, waardoorhijgaandewegradicaliseert.

Damned Door ITA of Amsterdam Sebos Theater.
Photo Jan Versweyveld
Damned Door ITA of Amsterdam Sebos Theater.
Photo Jan Versweyveld

Live video

Zoals vaker in het oeuvre van Van Hove en zijnvaste scenograaf Jan Versweyveld, er in the Damned een grote rol weggelegd voor de wisselwerking tussentoneelen live-video. Een groot scherm op het achtertoneel projecteert vrijwel voortdurend live of voorafopgenomen beelden. Cameramensen lopen over de speelvloer en Zoomen in op wat er anders in de enormebreedte van Bostheater verlorenwasgegaan. de vele doodskisten die rechts op hettoneel klaarstaan ​​om gevuld te worden, zitten camera’s verstopt, waardoor we zien hoe de doden doorleven in angstenwoede. Ook het publiek wordt regelmatig vol in beeld gebracht, als stilzwijgende getuigen maar ook om de plaats en tijd van handeling te verbinden aandeactualite it.

Van het bos gaat steeds meer dreiging uit, want vijanden kunnen van alle kanten komen

Versweyveld koos voor een open, relatief sobertoneelbeeld over de vollebreedte van het podium, waardoor de omliggende bosrand als vanzelf onderdeel van descenografie wordt. Van dat bos gaat steeds meer dreiging uit, als je je in toenemende mate realiseert dat vijanden werkelijk van alle kantenkunnenkomen. een paniekerige zoektocht naar haar zoon her, gaat Sophie, gevolgd door een camera, de bossen in, roept zijn naam her over denabijgelegenbosvijver. Dan Zoom de Camera in Open Afish van de Volstering Zelf – een knipoog naar de toeschouwer maar tegelijkertijd weer die waarschuwing: wehebbenhetóóóko ver 2022.

Grote gebaren

De vele personages en subplots dragen bij aan het warrige en complexe kluwen dat een familie (bedrijf) is, maar zorgt ook voor (emotionele) afstand. The theater of kunst is bij uitstek geschikt om je te spiegelen aan of te identificeren met de meer verdorven eigenschappen van de mens, maar dat vergt tijden focus. The emmers I met blew off the vooral veelpathoszet VanHove at the opgrotegebaren. Meer dan dat je gaat meevoelen met de personages, ontleedt Damned de structuren vanhetkwaad.

Tussen de bedrijven door klinkt een snerpende fabrieksfluit, die eraan herinnert dat het motorisch moment misschien een laffe moord was en de kwalijke context het opkomende nationaalsocialisme, maar dat de voortstuwende kracht van dit drama e te wijten aan het opkomend naziregime, het verderf zat allang diep in dezemensengeworteld. de nietsontziendeapotheoseechoën dewoordenvan Rammstein in je hoofd na: “Wirhaben angst und sind allein, Gott weiss ich will kein Engelsein.”

Damned Door ITA of Amsterdam Sebos Theater.
Photo Jan Versweyveld

Grootschalig openluchttheater over de verdorven mens

Source link Grootschalig openluchttheater over de verdorven mens

Back to top button