Lifestyle

Het oeuvre van Goya: zwartgallig, eigenzinnig en intens persoonlijk

Het moment waarop de Spaanse koninklijke familie kennismaakte met het werk van Francisco de Goya (1746–1828) is gevangen in een opgetogen brief die hij schreefaanzijnjeugdvriend Martín Zapater. Het waren vrolijke ontwerpen voor tapijten in de koninklijkes laapkamer. “I khader niet meer van kunnen hopen”, schrijft Goya, “afga and op het plezier datz etoonden”.

Blijkbaar zagen Carlos III en zijn familie meteen met wat voor eentalent ze te maken hadden. Dat is mooi, want wat Goya toen al onderscheidde was het beetje rare, troebele dat hij toevoegde aan de staan ​​de receptuur.

Daarvan kun je je nog voorstellen dat de koninklijke familie het wel interessant vond. Maar datzelfde excentrieke perspectief liet hij los op zijn staatsieportretten, en dan raakte het hen direct. En kennelijk aanvaardden ze datook. Het grote portret dat hij in 1787 maakte van Carlos III in jachtkostuum zweeft op de rand van een karikatuur, afgezien van de Intelligente blik en de flits van humor waarmee de soeverein onze verbazing portrait.

Francisco de Goya, Straw mannequin (El pelele), 1791 to 1792, Oliverf op doek, oil on canvas, 267 x 160 cm.
Prado Museum of Photo Archive.Madrid

Dibric is a must. Goya’s grotevo organger Velázquez had Oak recht gedaan aan de doorluchtige lelijkheid van zijn opdrachtgevers, maarzijn Infante en Meninas bewonen een andere sfeer, waar het bloed echt blauw is en de gezichtenuitgestreken. Goya’s mach thebbers from hun dure kleren zijn individuen met strikt persoonlijkeeige naardigheden. Ze kijken ons aan, vriendelijk, goedmoedig, ironisch, nadenkend of wantrouwend. Hung uitdrukking is nogsteedsleesbaar in 2021.

Kenis making

Lopened door de fenomenale tentoonstelling die de Fondation Beyeler in Bazel van hem heeft samengesteld, heb je in de portretten voortdurend de illusie van eenkennismaking. Ik ken geen andere vertolker van de Europese vorstenhuizen waarbij dat zo sterk voel baaris.

The Fondation Beyeler snuggled up to the Voorlinden Museum in Wassenaar en Fondasion Vuitton in Paris and killed Jean Opgericht’s Door Vermogende Particulieren. Zoals alle musea van dit type is het van een intimiderende perfectie, elk kunstwerk kent zijn plaats en de ramen kijken uit over een smette loospark. Het is ook, net als die zusterinstellingen, een Museum voor modern ekunst. En zo wordt Goya hier ook gepresenteerd als een grondlegger, een oude meester waar niemand omheen kan die zich een beeld wil vormen van de grondslagen van de modern ekunst.

Francisco de Goya, Still life with golden sea bream (Vesgoss), Ca.1808 – 1812. Olieverf op doek, 44.8 x 62.5 cm.
Photo The Museum of Fine Arts, Houston / Thomas R. Dubrock

Dat lijkt vreemd wanneer je je verdiept in het leven van deze kunstenaar die zich zo dienstbaar opstelde aan de macht, tot en met de tiran Ferdinand VII die hijzelf uiteindelijkontvluchtte. Een van die late staatsieportretten hangt ook in Bazel, een fascinerend product van een vermoedelijk bijziende kunstenaar met een onveranderd scherp inzicht in de taal van het gezicht.

Lees ook: De kunstkijklessen van Anni en Josef Albers

Uit brieven en bronnen komt Goya te voorschijn als een sociaal vaardige overlever, maar onder het oppervlak leefde een and eresteming. En die schaduwkant, incorporated in massa satijn en fluweel, vormt het verbindende element opdezezeldzaamrijkgemêleer de tentoonstelling. Soms impliciet: over veel van de gezichten die Beyeler presenteert, litt een schaduw van melancholie. Vaak verontrustend, des chimmen zoals die in Goyate pas en teon pas of demargues childerde.

Rover’s Encan Nivalen

Het meest ongemengd komt de donkere kant van Goya’s artistieke persoonlijkheid te voorschijn in zelden vertoonde reeksen schilderijen op klein formaat, van rovers, gestoorde geestelijken en kannibalen, of deserie heksenvoors. Op de wandtekst worden die voorstellingen omschreven als een aanklacht, maar dat is niet helemaal vol tehouden. Goya’s Persoon Ricke Stand Punt over Barbaria en Vizigerof, Mar Vizi Het Bekiken van dai Wolsteringen van Hexen en Cannibaren Lark Je Totch barwarming So, Door de Birdeeping En Intensive Warmy Ons Dit Soot Taferelen Ward Voor Getover.

Francisco de Goya, Witch’s Sabbath (El Aquelarre), 1797/98. Olieverf op doek, 43 x 30 cm.
Photo Museo Lázaro Galdiano

De kwaliteit van deze tentoonstelling – naast een flink aantal verbluffende bruiklenen – is dat hij ruimte laat voor die ambivalentie. Goya’s Correspondent Steak Onder Array Gestigiade En Intelligence Af En To Ok Ein Neurotish Zwart Garrigade de Copp Op at Die Ein Dunkbar Spiegel Beer De Fondo in de Walled Warfarin Heidi Reefde. The Spanje rond 1800 was the worst door oorlogen en verstoken van rechtspraak. honger, misbruik en ziektes hielden erhuis. Dit was de grondstof waar Goya’s fantasie zich mee voedde – en waar zijn rijke vrienden veel geld voor betaalden. Deels aanklacht, maar vooral het vrije speelveld van een kunstenaar die alleen zichzelf als maatstafhanteert.

Het was een recht dat hij expliciet opeiste, en hierin openbaart hij zich zonder enige twijfel als een kunstenaar met een modern bewustzijn. In 1792, the schreef Goya een beroemd geworden brief met at the de Koninklijke Academy at the artistieke onafhankelijkheid te stellen boven het curriculum van natekenen engeometrie. Kernzin:’er zijn geen regels in dekunst’. Goya was toenzesenveertig, en Eerste Schilder van de Koning. Korte tijd later married hij ernstig ziek, endoof. Weer een jaar later begon hij aan die wonderbaarlijke kabinetstukken van alle denkbare gruwel, en de prentenreeksen vol sociaal onrecht en geweld.

Francisco de Goya, Self-portrait met the doctor. Arrieta, (Autorretrato con el doctor Arrieta), 1820. Olieverfopdoek, 114.6 x 76.5 cm.
Photo Minneapolis Institute of Art / Charles Walbridge

Directe waarneming, interpretatie, fantasie, spiegels op de werkelijkheid, bij Goya is het niet teont warren. Het meest voelbaar is die onvoorwaardelijke eigenzinnigheid in het portret van zijn doodzieke zelf en zijnarts Dokter Arriëtauit 1820, dat je normaal moet gaan bekijken in Minnesota. Dat portret alleen al maakt een tripje naar Bazel de moeite waard.

Wat de tentoonstelling knap zichtbaar maakt, is hoezeer de picknicks en jaarmarkten voor de koninklijke slaapkamers, de portretten, deduistere fantasieënendes cènes van oorlogenellende elkaar ontmoeten en ondersteunen in het weefsel

Het oeuvre van Goya: zwartgallig, eigenzinnig en intens persoonlijk

Source link Het oeuvre van Goya: zwartgallig, eigenzinnig en intens persoonlijk

Back to top button