Lifestyle

Hoe een graffitimuur van Banksy in een Zwols veilinghuis belandde

Een kunstwerk in de vorm van een stuk muur bungelt hoog aan een takelwagen langs de A28 ten noorden van Zwolle. Het moetvijfhonderd km wegenen kan straks zomaar een miljoen euroopbrengen. Of, wat niemand geheel kan uitsluiten: het glijdt zo direct van de haak en kletst aan gruzelementen op dete gels. “Ookdan heb ik wereldnieuws, een Banksy naar de filistijnen”, roept Richard Hessink, veilingmeester en eigenaar van het Zwolse veilinghuis Hessink’s.

Waar veilinghuizen doorgaans kunstwerken voorzichtig met handchoentjes ophangen, heeft Hessink deze woensdag een gele takelwagen nodig om de Banksy tevervoeren.  spektakelenhandig. Ik wil het hier in hotel De Koperen Hoogte, ook wel Zwols Las Vegas genoemd, veilen. Alleen getakeld krijg ik het in deserre. ”

Het Stuk Mule Weld was born in 2004 by Banksy at a Liverpool door in a Surrealist atmosphere. bij daglicht tijdens eenkunst festival. Er bestaan ​​zelfs foto’s van het moment waarop hij het werk, White house rat, Aan het maken. Een man staand op een steiger, wat wazig afgedrukt in de Britsekrant Sun, Zou Banksy moetenzijn. Het is een bijna onwerkelijk beeld, want de graffitikunstenaar uit Bristol beschildert doorgaans ongevraagd muren, in het donkerste van denacht. Zijn ware identiteit is dekunstwereld’s eenvan de grootstera adsels.

Richard Hessink has obtained a formwork for Banksy’s “White House Rat”.
Photo Bram Petraeus

Boormachine

Zwolle wordt opgelucht ademgehaald wanneer het kunstwerk veilig in de serrelandt. Hessink draait met accuboormachine schroeven uit dekist. De deksel wordt gelicht en een applausje zweltaan. White house rat, Hessink heeft het kunstwerk echt in huisgehaald.

Hoe hem dat lukte, als kleiner veilinghuis in the Dutch administrative division? “Daarkomen The Rolling Stones nog bij kijken”, vertelthij. “Jamie Wood, Zune Van Stones-Guitarists Ron Wood, Wild Jin Kunst Weilen, Hode Ik Van Engels Corega. Hij is an avid kunstverzamelaar.” Hessink pleegde wat telefoontjes en kreeg toestemming om een ​​paar stukken uit Jamie Woods collectie teveilen. “To enbrach thij een Banksyin.” Vorig jaar hamerde Hessink dat werk, Grenades and birds, Voor 170.000 euro af. “Vondenze of England obscures Banksy’s zo’nkleine.”

Engelsen has killed Banksy’s Wild Leighton Behren and Belden Hessin. НMeet Zo ook de eigenaar van dezemuur. Zo’n rauwe Brit, goudenhoektand. Hoe hij heet? Nee, dat openbaar ikniet. Een belofteaan hem. ”

White house rat Meet afmetingen van 3 bij 3,5 m hetgrootste Banksy-werk op steen, beweert Hessink.  The Whitehouse Pub, waar ie op stond en naar vernoemd is, verloederde. Rond 2014 sloothetcafe. De muur met de rat sloopten eigenaren er nog weleven uit, om teverpatsen. “De stenen reisden jaren van depot naardepot. Н een Plastic Zack Letterlijkgehusseld. Toen ik dat hoorde, dacht ik: machtig, dit wil ik inlijsten, tonen en veilen.

“White House Rat” is located in the Banksy Geschildd Opde White House Pub in Liverpool in 2004. Toen het cafe sloot, sloopten de eigenaren de muureruit.
Photo Bram Petraeus

Start meigebeurtdat in Zubole. “Goedetiming”, vindt Hessink. “Banksyiseen vulkaanopuitbarsten. Ergaanmiljoenen inom.” Vaak worden op veilingen tekeningen en doeken verkocht, geengraffitiwerken. Datzijnlatere sjabloonkunst geveild wordt, lijkt Banksy nog niet zo erg tevinden. Banksy-murenopgekocht. Zowerdafgelopen februari in Nottingham nog een Banksy-werk uit eengevelgezaagd. Banksyzegtdat verschrikkelijk tevinden.

Maar Hessink ziet dat bezwaar niet: Â Banksy wil niet dat zijn graffitimuren geveildworden. Het was bedoeldals publiekelijkbezit. Maar wat Banksy ervan vindt, kan me nietsschelen. depandeigenaar. En die muren komen ooit massaal inmusea. Let’s do op mijnwoorden. Is Dan Arsnog Public Vegetto Toch? “

Paradox

Johan Swinnen is a hooglerarkunstgeschiedenis who specializes in hedendaagsekunst. De Belg is the Zubole door that covers Banksy’s work. “This is the geweldige paradox. Banksy zei graffitiwerken bewust in vervallen wijken temaken. Agerend tegen de kapitalistische kunstwereld, een gift aan de’working classhero’. Nu lijsten handelaren die murenin.”

Banksy spon garen bij zijn anonimiteit, en ook dat is volgens Swinnen een paradox: “Die anonimiteit zet hem nu juistklem. Als hij juridisch iets wil ondernemen, dan ligt zijn identiteit via rechtszaken opstraat.

Swinnen denkt dat White house rat minimaal een miljoen zalo pleveren. “Banksy is Warhol en Haring.” Hij vraagt ​​zich alleen wel afofmuseageïnteresseerdzullenzijnineen muur van Banksy.  Huidige kopers zullen Banksy’s soms ook als een appeltje voor de dorst zien, in de hoop dat ze er later veel winst op kunnen maken, als alle grote musea een Banksy-muurwillen. , Kun je daarmee straatvandalisme kopen? This is Watzijn graffitiwerk from den begin netoch. “

Veilingmeester Hessink twijfelt niet: “Banksy’s Graffiti Muren Komen is located in the Cave Museum. Bij mijn vorige Banksy-veiling kocht een Nederlandse koperhet. Misschien gebeurt dat bij White house rat opnie uw. Geweldig toch, voor onze Nederlandse kunstscene? ”

Hoe een graffitimuur van Banksy in een Zwols veilinghuis belandde

Source link Hoe een graffitimuur van Banksy in een Zwols veilinghuis belandde

Back to top button