Lifestyle

Hong Kong Ookkunst raakt vrijheid kwijt

De wet is aangenomen door een vleugellam parlement waaruit vrijwel de hele oppositie isverdwenen. Daarmee ligt er nu een wettelijke basic onder wat al langer de praktijk is in Hongkong: films worden verboden, of de plek waar een film vertoond zal worden durft het niet meer aan en gelast de vertoning af.

Dat lot trof onder meer Binnen de Rode Bakstenen Muur, Een film van een anoniem collectief vanmakers over de dertien dagen dat de politie de Polytechnische Universiteit van Hongkong geheel van de buitenwereld afsloot om de studenten op de campus te dwingen naar buiten te komen. Daarin is te zien hoe de studenten tactieken blijven verzinnen om zich te verzetten, terwijl hun situatie steeds hopelozer wordt.

Het zijn zaken die de Kantonese popzangeres en actrice Denise Ho niet has kunnenvourspellen. At TED talkuit in December 2019, zegt ze dat ze juist zo blij met de nieuwe rol van kunst in Hong Kong. “Ik verbally said that we are homming van muziek en kunsten nieuw leven hebben ingeblazen,” zegtze. “Vijfjaareerder, tijdens de pro-democratische Paraplubeweging, werd kunst nog als nutteloosgezien.”

Ho is een belangrijk symbool van het Hongkongse verzettegen Beijing. De zangeres van Kantonese popmuziek haalde zich al vroeg de wrok van de overheid in Beijing op de hals omdat zij nadrukkelijk de kant koos van de demonstranten in de zogeheten Paraplu-opstanden van 2014, toen die eisten dat zij de hoogste leider van Hong.

Het kostte Ho al haar optredens op hetvasteland van China envoor Sponsored by zijbesmet. Maar het kostte haarniethaar carrière: Door crowdfunding enmet sponsor vankleinere Hongkongse bedrijven kon zij Concerten blijven geven.

Beijing hechtmeer belang aan kunstdanveelwestersedemocratieën. De partij ziet kunst als machtig wapen in de strijd om de harten van de Hongkongse bevolking

Marr: haar optredens dies in September van dit jaar gepland stonden werden afgelast. Zezouden de openbareorde of depubliekeveiligheid of gevaarbrengen. Een paar dagen eerder hadden de pro-Beijing-media in Hongkong de aanval tegen Hoingezet: ze beschuldigden haar van  het samenspannen met buitenlandse machten ”om China, waaronder ook Hongkong, teonder mijnen. Vaag, maar als er een rechtszaak van zou komen zou het onder de nieuwe veiligheidswet genoeg kunnen zijn om ook Ho voor jaren in de gevangenis te doen belanden.

Het geeft de terreur en de dreiging aan waaronder kunstenaars in Hongkong op het moment moet en leven. Vooral de Ta Kung Pao, Witch hunting, witch hunting, witch hunting, witch hunting, witch hunting in Beijing. Zo merkte de performancekunstenaar Kacey Wong in maart van dit jaar dat hij werd genoemd in een stuk waarin hij en veel andere kunstenaars ervan werden beschuldigd anti-Hongkongse propaganda temaken. En dat nog wel met subsidie ​​van de Raad voor de Kunst van Hongkong. Daarop is hijnaar Taiwan gevlucht, vertical hijaan Parents..

Beijing hechtmeer belang aan kunstdanveelwestersedemocratieën. De Communistische Partij ziet kunst niet als aardige, in wezen overbodige franje voor de elite, maar als een machtig wapen in de propagandastrijd om de harten van de Hongkongsebe volking.

Hong Kong Ookkunst raakt vrijheid kwijt

Source link Hong Kong Ookkunst raakt vrijheid kwijt

Back to top button