Lifestyle

Hopenop een uitreisvisum in “Casablanca”

“Give me a letter, Rick!” Half snikkend, half dreigen spreekt Ilsa (Ingrid Bergman) de woordenuit. De vrijgeleide die haar oude vlam, clubeigenaar Rick (Humphrey’Here’s look at you kid’Bogart), in handen heeft, moet haar en haar echtgenoot een veilige vluchtweg bieden naar Amerika. Weg uit Europa waar de nazi-terreur als een zwarte wolk bovenhangt.

Casablanca Start dus, Tweete Wereldoorlog, ontmoetingsplaats van verzet, vluchtelingen, nazi-spionnen. Een beetje filmkenner herkent onmiddellijk de dialogen die klinken tijdens het nieuwe ballet van choreograaf Ed Wubbe, inclusief het befaamde’Play it, Sam'(dat als’Play it again, Sam’nóg befaamderwerd). Het is een typisch kluifje voor Wubbe, die zich graag laat inspireren door tijdperken en plaatsen waarconflict en verval onder de oppervlakteschuilen. I met zijn jongste recycle thij Paramount 2005 dathij maakte: ballingschap ook westerlingen, ook deels stijldans, ook, deels… Casablanca..

Wubbe ontwierp zelfhet decoration met draai toneel-op-toneel. Het fungeert als goktafel en podium vooor de duetten waarin meerdere dansers de personages Rick en Ilsaverbeelden. The de ensemble delen includes the chaotic geregeld een of claustrophobia, the waar de choreografie of verzuipt.

Wubbe vertelt de film niet na, maar een boeiend dansdrama is Casablanca Even minutes. Ook al is de choreografie, met salsa, soepele of juist strakke delen bij vlagen wel fraai enafwisselend. Hij Probeert het doelloze wachten te treffen van mensen die in een vreemde omgeving op een uitreisvisumhopen. De mogelijke dwarsverbanden daarvan met de actualiteit worden echter nietuitgewerkt. Nu moet de abrupte wisseling tussen Max Steiners filmmuziek en hypnotiserende, repetitieve Berbermuziek of plotse joligheid die ontworteling symboliseren.

Dramaturgisch simplistisch, maar effectiever is dan de sinistere figuur die door oudgediende Bonnie Doets wordt uitgebeeld, zeker als zij op marsritme, met een gevolg van veertien dansers en gewapendmet sidderende zwarte verenwaaiers de nazi

Hopenop een uitreisvisum in “Casablanca”

Source link Hopenop een uitreisvisum in “Casablanca”

Back to top button