Lifestyle

‘Iedereen ging voor hem tot het uiterste’

Als je acht musici, collega’s en vrienden van Bernard Haitink de dag na zijn overlijden vraagt ​​over de legendarische dirigent te vertellen, dan vertellen ze ieder voor zich hoe schuchter en bescheiden hij als menswas. Maar ook hoe hartelijk en volvert rouwen. En behoorlijk licht ontvlambaar als iets de muziek in de wegstond. Als dirigent was hij analytisch, soepel en krachtig, zonder maniertjes, gericht op de kern van de zaak. Voor hem wilde iedereen tot het uiter stegaan.

Jard van Nes, mezzo-soprano

 Hit klopte altijd bij Bernard. Bij hem ging het er nie to mhoe jeé énnoot speelt, maar over hoe je van die ene naar de volgende nootgaat. Hij dirigeerde zo soepel, zo To the point.. Het begin van een maat was nooit temissen.

∈ Marler’s Toen ik Symphony No. 2 mocht zingen, ging er iets niet lekker met eenko orinzet. Dat lag niet aan Haitink, maar hij deed net alsof dat wel zowas. Н neemt u mij niet kwalijk, dat heb ik kennelijk niet duidelijk aangegeven ”, zeihij. Heel veel dirigenten lijden aan haantjesgedrag, maar hijniet. Hij was uitzonderlijkbescheiden. Somste.

“die Tweede Van Marler had an iktrouwenstot at de puntjesvoorbereid. Die dirigent doet het zus, deze zo, dat stond ik allemaal stikzenuwachtig tegen Bernard tevertellen. “Mevrouw”, zei hij, “ik heb geen idee waar u het over heeft, maar zing nu eerst maar eens gewoon.”

Sjoerd van den Berg, oud adjunct-directeur Concertgebouw workest

НWat Haitink zo geweldig maakt is die unieke Haitink-klank die hij neer konzetten. Die herkende je tot en met hetlaatste concert.

Нja, er kon veel onbegrip zijn tussen hem en deorkestleiding. Hij kon licht ontvlambaarzijn. Dan hadden we een verkeerd voorstel gedaan en dan was het fouteboel. Mij stuurde ze naar hem toe om het goed we weervrienden. Hij hield zovanAmsterdam. Dat heeft hij natuurlijk vaak ontkend, maar het was welzo.

 Waar nooit on begrip was tussen hem en hetorkest. Als hij na een tijd weer terugkwam zei hij tegen de musici: “Hè, fijn, jullie kunnenhetnog.” De bok vond hij heerlijk, want’daar werd hij ni ‘Alles daarbuiten, ach, dat geloofde hij allemaalwel. “

Theo Berkhout, Oud Orchestra Inspector, Van Het Concertgebouw Quest, Bevliend Meet Haitink

Н Als dirigent sta je voor 120 mensen die precies moeten doen wat jijwil. Maar er zitten ook kwaliteiten in het orkest die je binnen de lijnen van de partituur de vrijheid moetgeven. Dat kon hij Daardoor kreeg je een prachtig.

∥ ik vond hemeen heel warm men. Hij was zointeger naar de muziektoe. Hij bleef altijdstuderen. Elke keer dat hij een stuk dirigeerde, kocht hij een schone partituur, om van voor af aan tebeginnen. de lessena arzette. “

Jaap van Zweden, oud-concert- meester van het Concertgebouw- orkest onder Haitink en dirigent

Н er was geen verschil tussen Haitink achter de schermen en Haitink op hetpodium. Hij met muziek bezig. Ik ken geen dirigent die zijn vak zo serieus neemt als hijdeed. ..

 Repeat warns of heel analysis and Mar Tidence will hold a concert. Dan gebeurde er iets wat andere dirigenten niethebben. Vuur envlam’s Hijzette de boelwerkelijk. En hij was echtepublieks dirigent. Hij wist het orkest en. het publiek te binden door altijd met het publiek te blijven communiceren.

Haitink killed me. The concertmaster spoke. Hij was the mentor of Enom vaderlijke. ”

Ed Spanjaarddirigent oaals Assistant van Haitink

 The grandeur of Haitinks was zomoeilijk teomschrijven. Haitink was ongrijpbaar. In zijn wezen was hijschuchter. Als je dichtbij hemkwam was hijbijzonder hartelijk en volvertrouwen.

∈ de buitenwereld kon hij onzeker zijn, maar voor een orkest smolt dat als sneeuw voor dezon. De manier waarop hij stond voor het orkest; . De klank wel goed genoeg, hadden musici wel genoeg vrijheid om te spelen?

 in de jaren 60 heb ik hem als tiener om een ​​handtekeninggevraagd. Vlak voor corona zag ik hem voor hetlaatst. We are hebben samen historische brieven van componisten zittenlezen.

Roberta Alexander, soprano

 Haitinks vakmanschap zat hem in innerlijke rust als hijdirigeerde. Hij had geen maniertjes, er waren geen gedoetjes, het ging alleen maar over demuziek. Ik hoorde hem voor het eerst begin jaren 70. Symphony No. 2 Van Marler of De Doelen in Rotterdam. Ik heb zittenhuilen. “Oh, als ik dit toch ooit eens zou mogen zingen met deze dirigent”, dachtik. Dat heb ik hem jaren later verteld, toen het daadwerkelijk ginggebeuren. Hij moest er erg omlachen. “

Stijn Berkouwerdirigent, kreeg masterclass van Haitink

 het bijzondere van Haitink was datje van afma atéénvoel de waardemuziek zoueindigen. Hij was altijd naar het laatste akkoord toe aan hetwerken. Start hieldhij de teugelsstrak in the head. Later, I noted the voor in hetstuk. Dat is zijnunieke signatuur.

 Als docent heeft hij zoveeljongedirigentengeïnspireerdmetzijnmasterclasses. Hij gafje met veel respectles. Het mooiste moment: ik stond te dirigeren en hij kwam op meaflopen.’Ja, het is goed’, zeihij. Hij ging voor het orkest staan, zijn ogen flitsten langs de musici en met een minieme beweging dwong hij het hele orkest ineens bijelkaar. Dat was zokenmerkend. Hij was veelte schuchter om te vertellen wat ik foutdeed. Hij deed het lievervoor. “

Nieuwsbrief
NRC Cultuurgids

Wat moet je deze week zien, luisteren’s horen? Onze redacteuren recenseren en tippen

‘Iedereen ging voor hem tot het uiterste’

Source link ‘Iedereen ging voor hem tot het uiterste’

Back to top button