Lifestyle

‘Ik luister liever naar de buitenwereld’

Neem een ​​gitaar en verstemalles narentoté énendezelfde’b’. Hoe zou dat klinken? Variations on the vast data of composer Peter Adriaansz nam de proef op de som en stelde snaardikte en -spanning onvermijdelijk tot minieme toonhoogteverschillenleiden.

Het resulterende klankbeeld, een rijk amalgaam van toonzwevingen en reacties, nam hij als uitgangspunt voor zijn compositie’Mono’. Het is een terzake doende titel voor een stukdatwel beschouwduité énenkelerit mischelijn bestaat. Twee verstemde akoestische gitaren entwee synthesizer ploegenunisono voort langs een zich nooit letterlijk herhalendostinato-patroon. Af en toe zweeft een bayan (Russische accordeon) voorbij met metalige, hogetonen. Muziek als een reis door een oneindig landschap: stees hetzelfde en toch voort durendanders.

Ondertussen horen we Adriaansz voordragen uit Robert Pirsigs Zen and motorcycle maintenance art.. Iets met a road trip door in Minnesota, voortgaan zonder aan te komen, en de’.The feeling and the presentness of things.. ”

Requiem

‘Mono’ is het eerste deel uit Adriaansz’langste compositie tot nu toe: environment.. Verdeeld over componeren en mixen werkte hij vier jaar aan hetstuk. Zou Ensemble Klang het integra aluitvoeren will start in February at IJ in Amsterdam. I want soot from Corona Guido with elephants and Het Eten. Gelukkig verscheen twee weken geleden de cd, een project waarvoor Adriaansz nauw samenwerkte met Klang-gitarist Pete Harden en opnametechnicus Micha de Kanter.

March morning. Aan de keukentafel van zijn Haagse appartement vertelt Adriaansz (Seattle, 1966) over zijn anderhalf uur durendedrieluik. Over de Combinati Van Instrumental Musik en Gesproken Text, En Ho Hiji in Elk Van de Dolly Delen (“Mono”, “Watt”, “Stereo”) Abstract concepts (linearity, circulation, polarity)

“Geen makkelijke kost”, geeft hij toe, maar de opzet vroeg om een ​​zekere mate van complexiteit: “Eigenlijk is environment een soor trequiem. Het stuk is een ode aan Idealen uit de voorbije eeuw die kopje-onder zijn gegaan in de snelheid van onze huidige digital ecultuur. “

Een van die Idealen is het streven naar verdieping, de bereidheid om langzaam door te dringen tot de kern van de zaak. “Diemanier van denken is een anachronisme aan het worden”, aldus Adriaansz. “We were left on one tijd van snelle oneliners and the tweet was too long. I didn’t read it.” Een rpmzalige ontwikkeling als je het mijvraagt. Van de weeromstuit beet hij zich voor environment The vast teen Trit got the theme.

Multitask

Een belangrijke participated in Alessandro Baricco Debar Valen.. Adriaansz: “Eeneerste hulp bij een tijd die ik niet meerbegreep.” Waar ervaring opdoen vroeger synoniem was contemplatieengeduldigdoorgronden of snelle bewegingen aan deopper vlakte daarzoekt de eigentijdse bar baarervaring. Van studieuze Liberal arts citizens Tot Multitasking Ende Internet Surfer, Zegmar.

To environment komen beiden aan huntrekken. Neem het tweede deel, “Watt”. Voor de dieptezoekers zijn er de bespiegelingen van de Britse filosoof en zen-kenner Alan Watts, die we een betoog horen houden over het wezen van de tijd. Eveneens dieptewerk is de wijze waarop de notie van een eeuwige cirkelgang met mathematische precisie is vertaald in muziek waarin de tijd lijkt stil testaan.

En toch, in de combinatie van tekst en muziek wordt ook onvermijdelijk de multitaskera angesproken. “Hetiseen test”, zegt Adriaansz. Н dat multitasken waar Baricco over schrijft, kan dat eigenlijk wel? Kun je twee verschillende media, die elk een afgesloten geheel vormen, tegelijkertijd volgen? Moet je uiteindelijk toch kiezen? There is. “

Musical nest

Componeren als onderzoek en muziek als uitwerking van een Conceptueel Fundament: het zijn ontegenzeggelijk Haagse invloeden die doorklinken in Adriaansz’es thetiek. Nietver wonderlijk. I met Koninklijk Conservatory at Den Haag onderhoudt hij nauwebanden. Hij studeerde er bij onder anderen Louis Andriessen en Diderik Wagenaar, en is inmiddels zelf een van de drijvende krachten achter de Haagse compositeie-afdeling. Ook zijn vader en moeder given les aan de Juliana van Stolberglaan.

“Muzika alnest” is an understatement, zegt Adriaansz, gevraagd naar zijnjeugd. “Bij ons thuis draaide alles ommuziek. Ik groeide op met renaissance-polyfonie enbarok. Maar er klonk ook veel Aziatische muziek, want mijn ouders zijn allebei gepromoveerd in deetnomusicologie.” overal en nergens door: Amerika, Australië en India.

Trillende lucht

Datjeugdige nomadenbestaan ​​liet zijn sporenna in the muzikale DNA of Adriaansz. Nog steeds heeft hij een fascinatie voor Indiase muziek en voor Amerikaanse Experimentelen als La Monte Young, Morton Feldman en James Tenney. Adriaansz: Н zijn stuk voor stuk componisten die van nul af aan hun eigen universum hebbenopgebouwd. Die Amerikaanse wil om onafhankelijk te zijn, het vertikken om braaf mee te deinen op de Golfslag van een tradi

Zelf ontwikkelde hij een hardnekkige allergie voor de Europese muziek sinds 1800.” Het denken in termen van muzikale ontwikkeling, dat climax-fetisjisme, ik heb daar helemaal nietsmee. :’Ikke, ikke, ikke.’ Waaromzoumuzie küberhauptietsuitmoetendrukken, laat staan ​​een persoonlijke binnenwereld? Ik luister liever naar debuitenwereld. “

In 2005 maakte Adriaansz, bijna veertig, resoluut schoons chip. Alles wat hij tot dan toe geleerd has overboarded. pure. Sindsdien componeert hij als een natuurwetenschapper, vertrekkend vanuit de elementaire deeltjes van de klank: golven, vibraties. Trillendelucht of nauwkeurig uitgedokterde wiskundigeverhoudingen.

In 2011 Shrief Adriaanszeen essay met deveelzeggendetitel Muziek als objectieve waarheid.. “Compone renishet nabootsen van de natuur in haar manier van werken”, parafraseer de hij daarin John Cage Dat die overtuiging nog steeds tot intrigerende klankervaringen leidt, blijkt uit de opensmaten van’Stereo’. Minuten lang hangt een elektroakoestische klankwolk roerloos tussen de Speakers van jekoptelefoon. En toch beweegt en schittert er vanalles.

Peter Adriaansz, Ensemble Klang: Environment. https://ensembleklang.bandcamp.com/album/environments-peter-adriaansz

‘Ik luister liever naar de buitenwereld’

Source link ‘Ik luister liever naar de buitenwereld’

Back to top button