Lifestyle

Jury’s “adembene mend” work Peter Verhelst meets Huygens-prijs

De Vlaamse schrijver en dichter Peter Verhelst ontvangt voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygens-prijs 2021. Dat is vanavond bekendgemaakt in het radio programma Kunststof.. Verhelst (1962) ontvangt de prijs, een jaarlijkse liteaire oeuvreprijs, ter waarde van 12.000 euros (January).

Verhelst geldt al jaren als een van demeest Famous entonoaangevende literatoren van het Nederlandseta algebied. Hij is an activist in the vele genre: hij schreef meer dan tien romans (en ontving voor het cultboek) Ton cut DeF in 2001. Bordewijkprijs), hij schreef en regisseerde veletoneelstukken, maakte enkele kinderboeken (Het geheim van de keel van de nachtegaal kreeg de Gouden Griffel). Maar de nadruk ligt op zijn bijna twintig dichtbundels, waarmee hij onder meer de Herman de Coninckprijsende Awater Poëzie prijs won. Hij was an experimental literary prijs voor Experimentele Liteatuur.

Het Experimentele is de rode draad in het oeuvre van Verhelsten de poëtische, lyrische vorm is bepalend: ook in zijntoneelwerk en proza ​​draait het om zijn esthetische taal, om de rijke beelden en het zinnelijke gevoel dat die over De Constantine Huygens-prijs zijn oeuvre – Verhelst zet de taal zonder enigeterughoudendheidin. Interview with Hijziet, zo zei hij deze zomer ineen Humo, De werkelijkheid als น een millefeuille waarvan ik zo veel mogelijk blaadjes wiltonen. Niet enkel dat ene, elegant krullende plakje, maar de helestapeling. “Tegenstellingtot de meeste schrijvers denk ik in beelden, en niet inverhalen.”

Betrocken

Verhelst dies in Bruges is sinds de jaren tachtig actief als dichter, dying in Brugge opgroeide en daar nog altijd woont. zijn beginjaren stond hij bekend als postmodernist, betekenis zocht in de vorm: de poëtische constructie van deta alcreëertnie uweverbanden ennuances. Dat is a recent werkniet meer los te zien van een maatschappelijk betrokken kunstenaarschap: in zijn voorlaatste dichtbundel Dzong (2019) toont Verhelst hoe politici opportunistisch gebruik maken van de taal, en hoe dat zowel tot lyrische extase als vrijheidsbedreigend gevaar kanleiden.

at zijn laatstebundel 2050, Deze zomer verschenen, toont hij een dystopische, door klimaatrampen en kapitalistische inhaligheid ineengestorte wereld – tegelijk is hij Нijdbaar en reikend naar nieuwe vormen van schoonheid ”, aldus de flattekst van 2050.. Check the door details at een nieuw licht te zetten, schept hij nieuwe gedachten, misschien zelfs een nieuwe wereld: voor Verhelst reden om literatuur temaken.

Jury’s “adembene mend” work Peter Verhelst meets Huygens-prijs

Source link Jury’s “adembene mend” work Peter Verhelst meets Huygens-prijs

Back to top button