Lifestyle

Lieflijke wendingen bij zanger van Toverberg

Gene band, gene vernieuwingsdrang, gene experiment. Op het podium van de uitverkochte bovenzaal, in Palladiso, Amsterdam, a man met an acoustic guitar. Hij zingt, speelt akkoorden en imiteert een trompet metzijn stem. Het simpeleresultaat is ontroerend.

Lars Kroon, onder de naam Toverberg, de klank van zijn muziek enigszins and Hun lieflijke fase (“Pale Blue Eyes”) enrich the Velvet Underground. Maardemelodieënklinkenoorspronkelijk, zoals ook te horen op het nieuwe album Happy life.. Met success zeilt Toverberg langs de klippenvan clichés, en sprokkelt onderweg de subtiele zangpartijen en lieflijke wendingen van bijvoorbeeld’Graveyard’en’Do n’t Destroy Me’ bijelkaar.

Op het album worden de liedjes begeleid door een band met drummer enkoorzang. Solo klinkt hij al net zosfeer vol. Zijnzachtaardige stem lijktde noten soms zoekend te benaderen, en soms stoer. Hij speelt de’mondtrompet’in het titelnummer, en blijkt bovendien een behoorlijke mondtrombone tebe heersen.

Kroon was the bassist of the bands Go Back To The Zoo, daarna volgde St. Tropez, and the solo project Lars and the Magic Mountain. Toverberg is an incarnation of zijnvierde. Paradiso’s Ditoptreden was vijf keer uitgesteld, vertelde hij het publiek. De show die vorig jaar gepland stond, zou hij spelen met decoration, costume, gospelkoor enblazers. Na de annulering, koos hij een nieuwe route: nummers die ook in kleinere bezetting kunnen wordenuitgevoerd.

Zijn teksten vieren dit nieuwe’Happy life’:’I have a lot of time to write songs’. I met aardige praatjes tussen de nummers door en een zowel kwetsbare als solide presentatie, raakt Kroon de zaal. Het publiekklapt spontaanmee with’Someone To Blame’. Zo kreeg Toverberg alsnog eenbegeleidings band.

Lieflijke wendingen bij zanger van Toverberg

Source link Lieflijke wendingen bij zanger van Toverberg

Back to top button