Lifestyle

makelaar tussen onder- en bovenwereld’s Kunst detective?

Zelfverklaard’kunstdetective’ Arthur Brand houdtvanstevige statement. Naar aanleiding van de teruggave van de Normandische reliekschrijn stelt hij dinsdag in Deteregraph: “Vanda agmaak ik twee miljard gelovigenblij.” En: “Hetheiligste van het heiligste is gered van dekliko.”

Lees ook Dit vragenstuk on deteruggevondenreliekschrijn

Is Wie an Arthur Brand? Na onvoltooide studies geschiedenis en Spaans specialiseer dehijzich in Spanish at hetterugbezorgen vangestolenkunst. In 1999 Zobrachthij een gestolen Picasso terug, en spoorde hij enkele grote bronzen paarden op van beeldhouwer Josef Thorak, gemaakt in opdracht vanhetnaziregime. Zijn werk his maakte Brand het tv-programma’De kunstdetective’ vooromroep Max.

Critici van Brand, waaronder advocaten en kunstverzekeraars, noemen hem geen detective, maar een makelaar tussen de onder-enbovenwereld. Zemenendat brand criminal altezeer beschermt. Bovendien zou hij financieel belang hebben bij het terugbrengen vandekunst. Brand ontkentdit. I met zijn von dsten on behalf of tipgeld of eenovereengekomenuur- of dagloon van een opdrachtgever verdient hij naar eigenzeg genniets.

Wie wil weten hoe Brands speurwerk verloopt, heeft in elk geval niet genoeg aan wat Brander zelf over zegt: hij beschermt de identiteit van de mensen die naar hem toe komen metgestolen kunst. Dat betekent dat hij soms maar weinigkan vertellen.

Maar dat is niet de enige redenvoorongerijmdheden in Brandsverhalen on zijnwerk. zijn tv-programma his liet hij zien hoe sms-jes hem in het donker leiden naar een Picasso achter een boom aan de Bosbaanin Amsterdam. De vondst was de apotheose vandeuitzending. Brand, opgewonden tegen de camera: “Jeetje, wat een plek zeg!” Enkele maanden voor de uitzending has hij New York Times verteld dat de Picasso door de dieven netjes aanzijndeur was afgeleverd. Gevraagd naar het verschil wees Brand op de eisen van de regisseur vanhettv-programma. Die wilde dat Brand wel iets spannends bewaarde voordeuitzending.

Verantwoordelijk, the death of a Dutch police officer, is the brand verhalen’s Kunstroof, Richard Bronzewick, and art theft. Die verhalen hoeven niet allemaal te kloppen, zei hij in 2020, Н het gaat erom dat dekunstterugkeert. Als je kijkt wat Brand op dat gebied voor elkaar heeft gekregen, isdatindrukwekkend. “

makelaar tussen onder- en bovenwereld’s Kunst detective?

Source link makelaar tussen onder- en bovenwereld’s Kunst detective?

Back to top button