Lifestyle

Moam stopt na ophef overdirecteur Martijn N.

Amsterdam’s Cultureel platform Moamhoudt op tebestaan. Dat heeft het bestuur van de stichting woensdagmiddag in een verklaring aan relaties late nweten.

Moamraakte of maart of opspraak naberichten is director Martijn N. Het Parool en NRC.. Na gezamenlijk onderzoek van beide kranten beschuldigden 28 mannen de 33-jarige N. van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdendgedrag. Elf van hen waren tijdenshet contact met N.minderjarig.

Voor het Moam-bestuur waren de berichten aanleiding om de directeur op non-actief te zetten en te laten onderzoeken of hij zich in zijn hoedanigheid van directeur ook aan normoverschrijdend gedrag schuldig has gemaakt.

Volgens het forensisch onderzoeksbureau Integis uit Haarlem, dat dertien (oud-) betrokkenen bij de stichting Interviewde was a sprake vaneen “onveiligewerkomgeving”. The diverse stagiaires given by medewerkers were the door de directors of “van” schelden, kleineren en manipuleren “. Een niet genoemd aantal medewerkers moest door het gedrag van N. in therapie, aldus de samenvatting van een op 14 juli gedateer donderzoek srapport.

Lees ook: Altijd op jacht: Modeman Martijn N. beschuldigd van seksueel misbruik.

Het Moam-bestuur vond het rapport aanleiding om de samenwerking met N. definitief te verbreken, staat in de woensdag verstuur de verklaring. Eerder kwam het bestuur al tot de conclusie dat voor de stichting sowieso geen toekomst meerwas. Alle instellingen en sponsor, Moamafspraken hosted trokkenzich na deberichten via N.terug beyond the Tentoonstellingenen manifesto.

Door het stilvallen van de inkomsten zag het bestuur zich genoodzaakt het kantoor van Moam afgelopen zomer te sluiten en afscheid te nemen van de medewerkers. Voor de afwikkeling van lopende zaken is nu alleen nog een zzp’er aan hetwerk. Het bestuur staakt de activiteiten van de stichting en liquideert die, staat in deverklaring.

Krachten on Gedrag

Drie (oud-) medewerkers vertelden Integis dat zij bij een inmiddels voormalig bestuurslid klaagden over het gedrag van N. Het betreffende bestuurslid ontkent dat. grensoverschrijdend gedrag van N. in zijn rol als directeur zegt het bestuur nooittezijnge├»nformeerddoor mewewerkers. “Als wij bekend waren geweest met hetgeen in het rapport staat beschreven, hadden wij zeker maatregelengetroffen.”

Het bestuur betreurtdat “diegenendie het betrof niet met hun ervaringen de weg naar het bestuur hebbenkunnenvinden”. Oud-medewerkers die in behoefte voelen om hun ervaringen bij de stichting te delen, kunnen zich bij het bestuur melden voor eengesprek.

Lees ook dit profiel: Moam wist grote namen te koppelen aan jongmodetalent

Een onbekend aantal mannen heeft bij de Amsterdamse politie aangifte gedaan tegen N. De officier die de zaak behandelt, zegt dat de modeman nog als verdachte geldt en het onderzoek tegen hem nog zo’n twee maandendurt.

Moam is at opgericht door N in 2014. Het platform trokde aandacht met modeshows met jonge ontwerpers en later ook tentoonstellingen met beeldend kunstenaars, fotografen en schrijvers. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schaarde N. 2018 onder de dertig succesvolste jonge ondernemers van Europa.

Diverse culture Fonsen verleenden N. enMoam subsidy. Tal van grote bedrijven en goede doelen, zoals Hema, Rabobank, KLM, Zalando, Rode Kruisenhet Nationalaal Comit├ę 4en 5mei, werkten met the sponsor’s dying de stichtingsamen. Het Rijksmuseum, Artis en het Concertgebouw fungeerden als podium en tientallen bekende cultuurmakers deden aan project enmee.

Martijn N. is via zijn advocaat gevraagd om eenreactie. Hij heeft nietger eageerd.

Moam stopt na ophef overdirecteur Martijn N.

Source link Moam stopt na ophef overdirecteur Martijn N.

Back to top button