Lifestyle

Moddergat’s Eenindru kwekkende “Peter Grimes”

Het Friese wad bij Paesens-Moddergat is het gedroomde Decor van de vissersopera Peter Grimes (1945) Van Benjamin Britten. Het verhaal van de gedoemde visser Grimes die tot driemaal toe een scheepsjongen heeft vermoord en door de benauwende dorpsgemeenschap wordt verstoten, vraagt ​​om de nabijheid van dezee. Die is prachtig te horen in de subliem vertolkte Between the four sea curtains Door het orkest onder leiding van initiatiefnemer Arnaud Oosterbaan. Celli, strijkers, blazers, pauken: zij verklanken de onzichtbare golven en evoceren de naderendestorm.

Satanist Invost

De dorpelingen in deze versie vechten veel minder tegen de elementen dan tegen Grimes zelf, de visser die op zondag vist en angstaan ​​jagen de neigingen koestert jegensjongens. I met the Satanist inbolst at de regie van Paul Carr vertolkt tenor Albert Bonnema de titelrol heftig, geladen. Vooral zijn waanzinsaria aan het slot, waarin hijvraagt ​​”Restore the sky and restart” is Groot. Naast hem staat sopraan Jeannette van Schaik, dressed in het vuurrood, died Grimes in a warm heart toedraagt. Maar als zij de aangespoelde trui van de vissersjongen vindt, weet ze dat haar hoop is gebroken: vergeefs danst ze daarop met een rode jurk als sluier, die opwaait in dewind.

Regisseur Paul Carr zetdegrotes cènes met de vissersbevolking en ook de meer intieme confrontaties krachtigneer. Maar als er een reusachtig kruis verschijnt met daaraan Christus, kiest hij voor een ongepaste symboliek. Pas in het slotbeeld krijgt het wad de noodzakelijke dramatische betekenis: Grimes loopt naar zee, die tot aan de einder isuit gelicht. De muziek geeft indrukwekkend weer waar het in Peter Grimes om draait: fascinatieénangstvoorhet water.

Moddergat’s Eenindru kwekkende “Peter Grimes”

Source link Moddergat’s Eenindru kwekkende “Peter Grimes”

Back to top button