Lifestyle

Nationale Politie bezorgd over integriteit kunsthandel

The organization of Als klachtencommissies van branche-de kunstsector worden belemmerd hun werk te doen is datreden voorzorg via de integriteit van dekunsthandel. Dat zegt Richard Bronswijk, hoofd van het Team Kunst- en Antiekcriminaliteit van de Nationale Politie

Bronswijk reageert op twee artikelen over kunsthandel Simonis & Buunk in Ede, gisteren en vandaag in NRC.. Daaruit blijkt dat directeur-eigenaar Frank Buunk al negen maanden weet te voorkomen dat Arbitragecommissies van twee branche-organisaties zich buigen over klachten van driekunst consumenten. Zij betichten de kunsthandel van belangenverstrengeling enbedrog. Buunk noemt deze klachten ″ ongerijmd” en wil voorkomen dat het oordeel van tuchtrechters een rol speelt in de juridische procedure die hij tegen de klagers heeftaangespannen.

Lees ook: Kan de taxateur van een schilderij tegelijk beoogd kunstkoper zijn?

Buunk verklaarde het’scheidsgerecht’van de KVHOK (vereniging van handelaren in oude kunst) onbevoegd en dreigt met een kort geding tegen de vereniging als die de Arbitrage van de tegen hem ingediende klachtendoorzet.

Tuchtrechters

De zes tuchtrechters van de Federatie TMV, een verbond van taxateurs waarvan Simonis & Buunk al 37 jaar lid is, given de opdracht om de klachten tegen Buunk te arbitreren in meiterug. Dat deden de arbiters omdat Buunk herhaaldelijk aankondigde de schade van een negatief oordeel op hen persoonlijk te zullen verhalen. De tuchtrechters – onder wie twee rechters en een hoogleraar ethiek – legden dat uit als  pogingen om door middel van intimidatie en morele chantage de procesgang teverstoren ”.

Lees ook: Kunsthandelaar Frank Buunk:’Hoezo dreigementen?A fair warning was issued

Het terugtreden van het tuchtcollege maakte Buunk “nat van het lachen”, zegthij. “Ikdacht: dietuchtrechtershebbensterkeknieën.”

De besturen van debranche-The organization delays wetendat de klachten hoe dan ook wordenbehandeld.

Nationale Politie bezorgd over integriteit kunsthandel

Source link Nationale Politie bezorgd over integriteit kunsthandel

Back to top button