Lifestyle

Navalny of gesprek met zijngifmenger

Een onderzoeksdocumentaire dies zich in real-time ontvouwt.Zorat Navalny, Een portret van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, zich nog hetbesteomschrijven. Dat is a canadese filmmaker, die hiervoor onder andere de muziekdocu. Once a brother over The Band maakte) op durfde hopen toen hij najaar 2020 zijn eerste beeldenschoot. Navalny, Duitsland om te herstellen van een aanslag op zijn leven met het zenuwgif novitsjok op 20 augustus van dat jaar tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou Na getouwtrek, zijn Russische artsen werd hij naar Berlijn ver.

Roher kwam met Navalny via de Bulgaarse onderzoeksjournalist Christo Grozev and met wie hij aan een ander project werkte, vertelt hij aandetelefoon. Grozev is a verbondenaan onderzoeks platform Bellingcat, en was al bezig in kaart te brengen wie verbonden waren aan het’Signal’-centrum in Moskou, waar het zenuwgifwordtgeproducederd. Door samen te werken met eigen onderzoekers kwamdatproces in Navalny.

Met zijn mix van archiefmateriaal, YouTube- en TikTok-filmpjes van team Navalny, een lang Interview en reportage-achtige beelden van het onderzoeksproces en het moment waarop Navalny in januari 2021 terugkeert naar Rusland en gevangen wordt Een mix van Laura Poitras’ Citizenfour NSA and above-klokkenluider Edward Snowden en de eclectische documentaires van Errol Morris over de schaduwwereld van de CIA, zoals Netflix-serie Mugwort.. Voor Roher warendatinspiratiebronnen. Нevenals bijvoorbeeld Stanley Kubrick Dr. Strangelove, En dan met name de zwarte humor van die film deed me erg aan Navalny denken. Hij is een man wiens leven gevaar loopt, op wie de dood zo’n beetje om elke hoek staat te wachten, en die dat allemaal onverschrokken en met een grote grijn stegemoet treedt. ”

Dworth’s Door de Film is an interview with Lang who met Navalny Gesneden. Alindeeers tescènewordt duidelijkdatnoch Navalny, noch Roher zelf helemaal bereid zal zijn de teugels telaten vieren. Roher stelt een vraag, Navalny antwoordt gespeeld vermoeid: ‡ Daniel, het lijkt wel alsof je een documentaire voor na mijn doodgaatmaken. Laten we een anderefilmmaken. Hij heeft mij niet nodig om zijn boodschap de wasld in te krijgen, hij is een socialemedia-genie en heeft tienduizenden volgers op YouTubeenTikTok. Enonderwerp, tussen politicus en journalist, die ft een extra laag aande film. “

Hoogtepunt is waarop Grozevs onderzoek zalwordenge publiceerd at that moment. Vlak voordat het zover is besluit Navalny een aantal van de mannen op te bellen die Grozev en hetonderzoeksteamheb bengeïdentificeerdalsdegenendiemogelijk de aanslag op hemheb bengepleegd. Het eerste telefoontje lijkt nog een grap: “Hallomet Alexej Navalny, waarom heb je geprobeerd me te vermoorden?”

Zenuwslopendeminuten

Maar dan besluit hij het over een andere boeg te gooien en zich uit te geven voor de fictieve Maksim Oestinov, een medewerker van Nikolaj Patroesjev, hoofd van de Russische veiligheidsdienst FSB en heefthijbeet. FSB-chemicus Konstantin Koedrjavtsev zit thuis met Covid en wil wel een paarvragenbean twoorden. Zenuwslopendeminuten. Roher: “Dankomt er een interessant moment waarop het team elkaar aankijkt en weet dat dit naar alle waarschijnlijkheid Koedrjavtsevsdoodvonnisis.”

Dat is ietsanders danà lazi nholded Errol Morris in Thin blue line voorkomen dat iemand ter doodwordtveroordeeld. Roher: ‡ Mijn film neemt een holderStandpuntin. Erzijnmisschien filmmakers die minder uitgesproken willen zijn en die film maken waarvan de toeschouwer maar moet bepalen hoe het zit, maar ik ben niet zo’nsoortfilmmaker. moordenaars, ze werken voor een Organisatie die in Rusland en Europa politieke tegenstanders uitschakelt met behulp vanchemischewapens. Het is een kwestie van goedvskwaad. Mijn film documenteertdatgevecht. “

Sinds Navalny gevangen zit heeft Rohergeen Direct contact met the hem.  via zijn advocaten is hij, weliswaar met vertraging, heel goed op de hoogte van alles wat erbuitengebeurt. Hij is een van de meest uitgesproken tegenstanders van deoorlogtegen Oekraïne enstimuleertmensenom tegen de oorlog te demonstreren.

Navalny of gesprek met zijngifmenger

Source link Navalny of gesprek met zijngifmenger

Back to top button