Lifestyle

Niemand kon zo geweldig verveeld kijken als Monica Vitti

In Rome, he overturned actor Monica Vitti. She was Ze 90 years old and she was leed aan alzheimeren alheel lang steeds meer buiten beeldger aakt. Vergeleken met Sophia Loren, Jeanne Moreau of Claudia Cardinale. Maar pasop. In de ingewikkelde puzzel van de Europese, filmgeschiedenis is zeonmisbaar.

Monica Vitti Kwam op 3 Maria Luisa Cecilelli, November 1931. De artiestennaam, die ze zich van een docent aan detoneelschool in Rome moest aanmeten, ontleende ze aan de meisjesnaam van haar moeder Her: Vittiglia. She met Monica Vitti Vitti Loren at the TV series Het Theater and met Totze in 1957. I met hun relatie en samenwerking begon haar glorie, en ook die van hem. En dan heb ik het over L’avventura (1960), Lanotte(1961),The sun is alone (1962) en Il Desert Rosso (1964), the movie met lethargic.

Vitti’s rollen in dit zogeheten’vierluik van het onbegrip’vestigden haar status als internationale ster van de avant-gardistische film. Maarhet was an eenrichtingsverkeer. Watt wants to have Antonioni Sonderhar Morten Beginen? She was the moment Ze was dejuiste actrice op hetjuiste. Een intrigerende figuur die met haar hese stem, lome oogopslag, stretche mimiek en trage Body language suggereerde: ik ben erg mooi, ja. Maar ik denk en ik ben, en daar zul jij nooit bijkunnen.

Onverwoestbare beroemdheid

Antonioni’s fame vierluikdraaide om de mannen, zij waren steeds de hoofdpersoon. Marvitti’s character warns the motor. Haar personages her zijn niet eens gekweld, ongrijpbaar tarten ze hun omgeving, dat wil zeggen, ze provoceren de mannen die hun pad kruisen, met niks zijn. Er bestaan ​​ongenaakbare mannen die elke vrouw, vergeefs, willen komen redden. Vitti was the ideal als de vrouw die elke man, net zo vergeefs, wil komen invullen. Superieur. Onverschillig, datvooral. Niemand kon zo geweldig verveeld kijken als Monica Vitti. En zo geweldig glimlachen, datook.

Monica Vitti In Michelangelo Antonioni’s movie The sun is alone uit1962.

Photo AFP

Dankzij de onuitwisbare indruk van dit viertal film verwierf Monica Vitti onverwoestbareberoemdheid. Maar daarna werd ze een ster van wie je geen film meerbekeek. The dying movie warned Well, zeacteerde at totaal of zo’n zestig stuks, en zewerkte met grotenamen. She is Ze speel de bijvoorbeeldvoor Luis Buñuelin Le fantôme de la liberté(1974) – Samen met 71 Andrew actors. En hoe legendarisch deze film ook is, meer dan een streep op Vitti’s mouw is hij niet, de vrouwenrollen zijn in deze film zelden van belang.

Vitti’s carrière ontsponzichvooralin Italiaanse lachfilms, uitermate populair in eigen land, daarbuiten helema alniet. 1970 Zekwam weer tot haar recht, onder regie van de meesterfilmer Ettore Scola in diens roerende Drama de lager russia..Helenigud met Marcello Mastroianni and met Weise Lanotte zo’n verstikkend kat-en-muisspel had gespeeld, liet ze, als vrouw die van twee mannen houdt, zien hoe ze konflorerenals subtiele comé dienne. Maar op zo’n enkeling na zijn die lachfilms ongein, met titels als Lacinturadicastità oftewel’De kuisheidsgordel’ (Tony Curtis was a haartegenspeler). In Italy, roem of voedden ze gestaag Vitti. Wat haar goed uitkwam, want ze had zo’n weerzin tegen reizen dateen internationale carrière geeenoptiewas.

Monica Vitti Zaru with amyotrophic lateral sclerosis in the 1960s. Het is te hopen dat iemand af en toe weereven kijktnaardie enescène in L’avventuraWaar ze een verliefde vrouw neerzet, dansend in haar peignoir, warm als eenstraalkacheltje.

Niemand kon zo geweldig verveeld kijken als Monica Vitti

Source link Niemand kon zo geweldig verveeld kijken als Monica Vitti

Back to top button