Lifestyle

Ode aan krachtige vrouwen wordt nergens spannend

Op de dag dat de herziene Nieuwe Bijbelvertaling werd uitgereikt aan de koning, sloeg ook het Nederlands Kamerkoor de Bijbel er eens op na voor inspiratie. De oudtestamentische Ester staat centraal in hun cross-overprogramma dat een ode brengt aan krachtigevrouwen. De joodseesterdiekoningin van Perzië wordtenhaarvolk in ballingschap redt van genocide is immers “een oeroud icoon van empowerment”. Haar verhaal wordt bij aanvang hertelt door dichteres Lisette Ma Neza. Soeverein en charismatisch brengt ze in haar gedicht ester naar hetheden. Zij was in Perzier.

Daarop volgt een uitvoering van writing Van composers David Lang, gebaseerd op Bijbelse teksten, waaronder Ester Het Nederlands Kamerkoor zingt het meditatieve werk bij vlagen hypnotiserend mooi, zij het nog niet op alle plekken event refzeker. De solopartijen van de vrouwenstemmen klinkensmetteloosholder.

Platgewalst theme

Tussen de koordelen improviseert de Iraans-Engelse componist en draaitafelartiest Shiva Feshareki met haar electronica op een opname van writing, Terwijl achter dit alles een film te zien is van Miriam Kruishoop. Daarin verbeeldt danseres Niaya Jones (Bosslady) haar gewelddadige jeugd op de straten van Los Angeles, in explosieve krumpingstijl geflimd in slow motion.

Veel elementen, veel roded draden. Het zijn geen gezochte combination, verbandgebracht ballingschapwordtvaker dekoningin met de Afro-Amerikaanseervaring. En toch wil het op het podium niet echt gaan leven.

Hoewel alle dwarsverbanden aan te wijzen zijn voelt het niet als een geheel waarbij de som groter is dan de delen. The problem with Bijkomend is dat’de kracht van vrouwen’wel een health algemeen en eigenlijk platgewalst the mais. Welk nieuw licht probeert het Nederlands Kamerkoor daar precies op te schijnen? Het wil aansluiten bij de hedendaagse emancipatoire bewegingen, maar weet daar niet werkelijk iets nieuws over tezeggen. Daarom wordthet concert hela asnergens echtspannend.

Ode aan krachtige vrouwen wordt nergens spannend

Source link Ode aan krachtige vrouwen wordt nergens spannend

Back to top button