Lifestyle

Ongesubsidieerde producties krijgen 26,7 mln coronasteun

Voor ruim 900 products die slechts gedeeltelijk konden plaatsvinden, stelt het Fonds Podiumkunsten subsidiebeschikbaar door corona neat. Het gaat om een ​​speciaal in het leven geroepen regeling voor ongesubsidieerdeproducenten in deectoren theater en popmuziek die het afgelopen half jaar hun inkomsten (deels) zagenopdrogen. Het fonds hoopt met deze compensatie bij dieinstellingenruimtetecreërenomopnieuwteInvestmenteren in producties en zo de podiumkunsten vitaal tehouden.

De subsidie ​​is zowel verleend aan groteproducenten en impresariaten op het gebied van theater, musical, entertainment en popmuziek (oa Stage Entertainment, Soldaat van Oranje – De Musical, Mojo Concerts en Friendly Fire) als aan kleine zelfstandige instellingen (oa theatremaker Daphne Gakes). Ook band als Chef’Special, De Jeugd van Tegenwoordig en Van Dik Hout hebben van de regelinggebruikgemaakt. totaal heeft het likes aanvragen van 251 instellingenge honoreerd.

Lees ook: “We are the falsework we know about the cultural support.”

Vrijwel alle aanvragen zijngehonoreerd. Van de 39,6 miljoen euro die voor deze subsidie ​​beschikbaar is gesteld, is 26,7 miljoen euro uitgekeerd. Dat bedrag compenseert ongeveer 12 miljoen toegangskaartjes die door corona in de periode tussen 14 oktober 2020 en 1 juli 2021 niet verkocht konden worden.

Het geld voor deze regeling is afkomstig uit het tweede steunpakket voor de cultuursector dat eind augustus werdge presenteerd. Het ministerie van OCW beslist op korte termijn wat er met het resterende geld gebeurt, zegt een woordvoerder van het fonds.

Door de sluiting van podia en Concertzalen is de situatie van veel ongesubsidieerdeproducenten precair, omdat zij voor hun inkomsten vooral afhankelijk zijn van deticket verkoop. Veel instellingen zagen hun inkomsten wegvallen, terwijl de kosten voor producties al warengemaakt.

De vrije theater- en muziekproducenten zorgen samen voor ongeveer 70 procent van het professionele aanbod op de Nederlandse podia, meet eigen Investmenteringen en zonder subsidie.

Ongesubsidieerde producties krijgen 26,7 mln coronasteun

Source link Ongesubsidieerde producties krijgen 26,7 mln coronasteun

Back to top button