Lifestyle

Opnieuw geen vergunning voor Terschellings festival eilân

Het Festival eilânop Terschellingmagook nietwordenge organizerd held in 2022. 2019 Nadatderechter vijf dagen voor aanvang de doorgang van de eerste editie van hetevenement blokkeerde, verleent de gemeente Terschelling nugeenevenementen vergunning. Dat heeft zijdinsdagbekendgemaakt. De Organisatie van het festival, dat plaats zou vinden van 15 tot en met 18 september, schrijft in een eerste reactie “met grote verbijstering” de onderbouwing van de gemeente tehebbengelezen.

De gemeente meldt dat het besluit volgt op basic van adviezen van deveiligheids diensten. De Festivalorganisatie zou niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen om hetevenement gezond en veilig telaten verlopen. Zo zou er een extra ambulance op het eiland aanwezig moeten zijn, maar stelt de ambulancedienst geen extra inzet te kunnen legen tijdens de dagen waarop het Festival plaats zoumoe tenvinden. Ook vrezen de Advicerende Organizations het gebruik van groene accu’s in het natuurgebied waar het Festivalplaatsvindt. The Dit gebied zou bij een incident met deaccu’s kwetsbaaren lastig tebereikenzijn.

The festival organizer chases Hi-Hatspreektvaneen “opmerkelijkenon redelijk besluit”. Volgens de initiatiefnemers zijn de beoogde accu’s bewezen veilig en zijn soortgelijke systemen vorige maand nog ingezet bij Festival Oerolop Terschelling. Ook zou een andere gecertificeerde aanbieder van ambulances zijn gevonden om gedurende hetevenementstand-by te staan, zodat de ambulancezorg op het eiland niet ingeva arkomt. Verder noemt het Festival aanvullende voorwaarden van het verlichten van een bos van 6,5 hectare  technisch onhaalbaar, (…) zinloos en strijdig met onze zorgplicht voor de natuur ”, daar slechts een deel van het bos gebruikt

2019

Gingookaleen Streep Door Festival eilân in 2019. Toen was held at Stichting Ons Schellingerland at the Mogelijke milieuschade door het festival. De rechter oordeelde destijds dat niet duidelijk was of de stikstofuitstoot van het Festival negatieve effecten zou hebben op hetnabijgelegennatuurgebied.

Toch ondernam Chasing the Hi-Hat een nieuwe poging om het Festival te Organiseren, omdat “allespecialisten vondendathetkon”. Volgens de Festivalorganisatie zeiden ecologen, stikstofspecialisten en  zelfs de provincie ”dat het Festival gewoon plaats has kunnen vinden, omdat er ecologisch niets op aan te merkenzouzijn. Nu de vergunning door de gemeente is geweigerd, beraadte ilânzic hop verdere stappen: regsvr ons als Organisatie is de schade enorm, maar het previous wat met deze beslissing wordt gezet kan ookandere evenementenraken.

Voor dit jaar stonden onder meer artiesten als Eefje de Visser, Goldband en Jungle by Night ophet programma. Er werdrekening gehouden met 6.000 bezoekers.

Opnieuw geen vergunning voor Terschellings festival eilân

Source link Opnieuw geen vergunning voor Terschellings festival eilân

Back to top button