Lifestyle

Schuif de havermout opzij-NRC

Nelleke Noordervliet

Photo Annabel Oostweeghel / bewerking Martien ter Veen / NRC

Alsof ze me een bak koud geworden havermoutvoorzetten… Metlange tanden begin ik, schuif het bord van meaf. En hoor mijn moeder:’In deoorlog…’ Ja, in deoorlog. Ik prober head. EET. Ik laat de brij van woorden op spitzen dansen, lees ze ademloos van spaning voor, bow er torens van Babel van, knijp ze als tube verf uit over mijn canvas. Vergeefs. De verbeelding wil maar niet aan de macht komen. De verbeelding heeft groot gelijk.

De delen van de verkiezingsprogramma’s die ons alsmakers direct aangaan, bevatten vrome woorden, plichtmatige woorden, overspannen woorden, korte woorden, goedbedoelde woorden, want’we moeten het ook over kunst en cultuur heb Het zijnhamer stukken. De partijen laten er hun sleutelwoorden oplos. Dan krijgt de tekst veel’inclusiviteit’of’gelijkheid’ of juist’diversiteit’, of’trots’. Wat dat betreft laten kunst en cultuur allestoe. Hoeren zijnhet. Eén partijhoudthetkort: de PVV vindt dat alle subsidies voor kunst en cultuur moeten worden afgeschaft en verder kan het ze geen reetschelen. De PVV-stemmer geeft er nietom. Hij wantrouwtalles. Die kunstenaarsgaan hun gang maar, maar niet van mijn centen. Dat is tenminsteeerlijk. Daar kan de kunstenaar zich toeverhouden.

Uit de woorden wordt duidelijk dat politiek en kunst aan elkaar tegengesteld zijn

Deprogramma’s zijn papieren façade. Erachter kan nietge woondworden. Uit de geduldige woorden wordt in ieder geval eens te meer duidelijk dat politiek en kunst in hun wezen nogal aan elkaar tegengesteldzijn. Kunstenaars zoeken de grenzen van de regels op, herschrijven ze, blazen ze op, hebben er lak aan, vinden nieu weuit. En als ze de traditie eerbiedigen dan op hoognive au. Politiek daarentegen are compromises, stellen van grenzen, aanmeten van keurslijven, formularen van regels. De politiek zou baat kunnen hebben bij de creativiteit van kunstenaars, en soms zien we een politicus die in zijn optreden en visie blijk geeft van artistieke bevlogenheid, maar die wordt al snel ingekapseld en onschadelijk

Moet de overheid en dus de politiek kunst en cultuur bevorderen en steunen? Dat is deerstevraag. Ja, zeg ik, zoals de overheid wegen aanlegt en openbaar vervoer bevordert: het zijn middelen om elkaar tebereiken. Noodzakelijk. Zondervrome of lozewoorden.

Fair practice.. Janatuurlijk. Hap slick. “Auteurs recht.” Jaja. Hap slick. “Erfgoedtoegankelijkvooriedereen.” Above. Hap slick. “Bibliotheekmaatschappelijk belangrijk.” Natuurlijk. Hap slick. “A powerful controller involves diversity.” Endan? Hap slick. ‘Wij willen dat er in deze zware tijd voor de zorg altijd voldoende ruimte is voorzingeving. Dit geldt voorouderenen patiënten, maar ook voor de Professionals in dezorg. ‘Amnesty? Bij kunst en cultuur? Hap slick. “Hetis het waard te Investmenteren in kunst en cultuur.” He? Is Watt a “ward”? Is Watt a “head”? Hap slick. “Erwordteen Investmentersverplichting ingesteld voor de Nederlandse film en series, zodat de opbrengsten gebruikt kunnen worden om weer nieuwe content te kunnen maken.” Nogal gratuit opgemerkt, zouik zeggen. Hap slik hap slikenzovoort.

Look, stop! Lekker makkelijk dies cynische toon!

Wat moeten politici zeggen? What’s Watt?

Wij kunstenaars moeten dat bord havermout opzijschuiven, een eigen beginelverklaring en een eigen program schrijven, waaraan we elke vier jaar de politieke programma’s toetsen!

Mar …

Help, ik voorzie hooglopende meningsverschillen, zouteloze compromissen, betekenisloze sleutelwoorden, identiteitskwesties, uitsluitingen, slanade deuren, geheim overleg, tubes verf die we op elkaar uitknijpen, striemende hekeldich

Wat ga ik doen op 17 maart? Ik weet het: als het hele program me voldoende bevalt – en dat blijft moeilijk – bevalt de paragraaf over de kunsten meook. Verder vind ik dat het gesprek van de Akademie met the politician minder vrijblijvenden frequent moetzijn. Huber Mout, Knee.

Nelleke Noordervliet schrijver en lid van de Akademie van Kunsten

Schuif de havermout opzij-NRC

Source link Schuif de havermout opzij-NRC

Back to top button