Lifestyle

Spinvis observer menselijke interactieachter de vitrages

Soms breekt er een hart, soms blaft ereen hondo. Met de titel van zijn nieuwe theatretour wil Spinvis (Erik de Jong) het grote met hetkleinever binden. Hij doet zijn observaties vanuit een denkbeeldige flat, op het podium ver beeld door bewegende vitrages die zich rond de zes muzikanten openen ensluiten. Het titelnummer werd gespeeld achter gesloten gordijnen, als verbeelding van de afstandtus senmensen. Nadat het Decor zich has geopend werd soms een’kamer’ van een van de muzikanten afgesloten, opvallend genoeg juist op momenten dat violist / koperblazer Merel Junge of cellist Saartje van Camp een mooiesolo speelde. Een onverwacht Effect: naar een muzikant die je niet ziet, luister je beter.

Met schijnbaar willekeurige voicemailberichten van langs elkaar heen pratende geliefden of zomaar een opsomming van de samenstelling van gemengde noten in de supermarkt werd de voorstelling aanelka argeregen. Erik de Jong zong een uitsnede uit oud en nieuw werk, waarbij het thema uitsloot dat de publieksfavorieten’Bagagedrager’ en’Wespen op de Appeltaart’ op despeellijststonden. ‘Hallo Maandag’ en’Artis’ toonden de veelzijdigheid vanzijn band. ‘Niet Vandaag’ vanSpinvis’ laatstverschenen on the album 7.6.9.6 speelde Saartje van Camp de erhu (Chinese viool), meet een voor westerse oren naar vals neigende klank die voor extra spanzorgde.

“Club Insomnia” met zijnindringendetekst via “oogcontact van deeenza amstesoort”. De nieuwe nummers’Picasso’ en’Icarus’ droegen bij aan Spinvis’unieke gebruik van de taal, waarin vrijeassociatieende poëzievanettoevalvaak deleidraadzijn. Het Levert Musik vol inlevingsvermogen op, over menselijk contact dat soms vluchtig en dan weer diepgaandkanzijn. De hond die blaft en het hart dat breekt: ze kregen elk hun plek in een rijke, spannendvormgegevenvoorstelling.

Spinvis observer menselijke interactieachter de vitrages

Source link Spinvis observer menselijke interactieachter de vitrages

Back to top button