Lifestyle

Stripdagen Haarlem zijn een gemiste kans

Wat stellen de Stripdagen Haarlem, een tiendaagsemanifestatie gewijd aan stripkunst, nog voor?

Eenbruisend Festival waarjeeen goed beeld krijgt van de bescheiden maar bloeiende stripkunst in Nederland, waarin vooral veel vrouwen internationaal succes hebben, is hetzekerniet.

Nee, het vijftiende Stripdagen Haarlem Festival, dat nog tot 12 juni duurt, laat zich beter omschrijvenalsmat. En nat, vanwege de regen en wind die op Tweede Pinksterdag voortijdig een eind maakte aan de stripbeurs op de Grote Markt, waar tekenaar swerksigneren. Aan het weer kunnen de Organisatoren van deze jubileumeditieniets doen. The data for the En aan de corona-epidemie, the uitstel van dit festival in 2020, was not a big deal.

Maar de Organisatoren kozen wel het thema’Wereldbouwers’ en deinvulling daarvan. Stripmakers ontwerpen warlden, zoals’buiten de strip’ de schrijver Tolkien dat deed met zijn boekenreeks The Lord of the RingsAldus desamenstellers of deprogram magids.

Die It Stap It De Strip LeVert Oc Meteen de Airste Expositi Op.In the Netherlands, the North Holland archive is the Tent Onstelling Ingericht, who met Werck van de Inmidels, who overshadowed Core Broke, and Illustrated Biz de Jerste Nederlanse Itgave Van. The Lord of the Rings maakte of dejarenzestig. Het is making a fuss at Bloksoeuvre.

Marc-Antoine Mathieu: Het procesgebouw
Marc-Antoine Mathieu

Dan is er in het prachtig verbouwde Museum van de Geest de gehoorzaal vol gehangenmet grotekleurenkopieën vantekeningenvande jaren-tachtigstrip Storm, van tekenaar Don Lawrence: een sciencefictionwereld voldroge planeten. ABC Architectuurcentrum hangen een handvol A3-zwartwit prints van de Franse tekenaar Marc-Antoine Mathieu, die knap gebouwen en doolhoven tekenen kan: hij wordt’de Franse Joost Swarte’genoemd. Dan met Tekeningen van Marcel Luitas at the Harlem Ein Klein Expo and appeared in the graphic novel Leaks Rondo Het Jar 1913. En in galerie Naailatelier Haarlem is prachtig origineel tekenwerk te zien van onder meer de Pool Grzegor Rosinksi en Paul Teng, die tekenen voor defantasy-reeks De klaagzang van de verloren gewesten..

Werk van Merel Barends en Jantiene de Kroon op de tentoonstelling’Oranova: Kristallyn Note’
Merel Barends en Jantiene de Kroon

Het opvallende aan veel van deze thema-exposities is dat ze allemaal sterk terugwijzen naar de jaren zestig en tachtig, en wat strip toen was. Het lijkt vooraleen retro-oefening. Het idee dat stripkunst toch meer is dan iets voor alleen nostalgische mannen, hou je er nieta anover.

Dat maakt, hoe goeddeafzonderlijkegeëxposeerdetekenaarsookzijn, dit vijftiende Haarlemse stripfestival tot eengemistekans. Moderne Strips, van jonge (en oude) maker, hebben raakvlakken met a movie and a game. Er zijn jonge vrouwelijke striptekenaars zoals Coco Ouwerkerk, die zich online bewegen in de warld van de Japanse mangastripkunst, die zich vooral op opgroeiende jongerenendiversiteitricht. Op zulke jonge stripmakers, die zich vol energie op digitale en andere vertelvormen storten, richt dit Festival zichnadrukkelijkniet. Hooguit of demarge.

Wat overblijft is een wat verpieterd beeld van de strip als kunst die nog wat nasuddert in provinciestad Haarlem, waar ooit de Undergroundstrip bloeide, waaruit de Stripdagen Haarlemvoortkwamen. Het is de expositie van een van die oprichters, Joost Swarte, in het Teylers Museum, met tekeningen over boeken (los van het Festivalthema), die de boelnogopkrikt.

Stripdagen Haarlem zijn een gemiste kans

Source link Stripdagen Haarlem zijn een gemiste kans

Back to top button