Lifestyle

Teder portret van een verdwijnende wasld

De vrouw van tachtiger Lawrence MacEwen is practical. “Wemoetena anvaarden dat we oud worden”, stelt ze halverwege documentaire Prince of Mac Vast. Hun adviezen zijn nu oubollig en onbruikbaar, weetze. Haar man her heeft het daar moeilijkermee.

We were won by the families of Hebben Dan al-Tarose, Practige, Belden, Gezien, van Het, Luigi, Shosse, Eyland Mack, and War Slecht in Pearl. MacEwen erfde het van zijn vader his en zorgt er voor enkelekoeien. Hij knuffelt zijn vee, laat het vrij rondlopen en maakt zelf hun stallen schoon, hoewel hij met krukkenrondhobbelt. Je wenst ieder dier zo’n leven toe, maardat is onhoudbaare nonrendabel. MacEwens zoon his, die tegenwoordig de familieboerderij leidt, hanteert een andere aanpak dan zijnvader his. Dat leidt to twrijving.

Lawrence McCueen is the ideal protagonist. recht voor zijn raap his blikt hij terug op heteiland leven. Cindy Janssen’s documentary Voelt Neat has overcome nostalgia. Ook omdat de regisseur haar hoofdpersoon her als voice-over laat voorlezen uit de logboeken van het eiland waarin in de afgelopen decennia dagelijks voor- en tegenspoed zijn vastgelegd. De combinatie van nuchter verslag en gekleurde herinnering werkt goed. Jansen zoekt niet te gekunsteld naar drama; eilandtragedies worden aangestipt, maar nietuitgesmeerd. Wat overblijft is a portrait portrait, laat stilstaan ​​bij een verdwijnende manier van leven.

Teder portret van een verdwijnende wasld

Source link Teder portret van een verdwijnende wasld

Back to top button