Lifestyle

Texaanse prinses Rita:’Ik heb recht op de helft van de villa’

НDe Villa Aurora is mijn thuis, al haasttwintigjaar. Samen met mijnman Nicolòhe bikhier de mooiste jaren van mijnlevenbelefd. ”Prinses Rita Boncompagni Ludovisi (72), geblondeerde lange lokken en een rimpelloos ga op een zeventiende-eeuwse stoel inde Landschapskamer. Het vertrek is zo genoemd naar de landschappen op het plafond, onder meer het werk van de Italiaansebarokschilder Guercino. Die schilderde with een ander vertrekook De Dageraad ‘Aurora’, een dramatische plafondschildering waaraan de fraaie villa haarnaamontleent.

Plafondschildering van Caraviaggio At Villa Aurora.

Photo Francesca Leonardi

Prinses Rita – Texas geboren als Rita Carpenter died in 2018. De Amerikaanse heeft een kleurrijk leven achter de rug, onder meer als actrice, televisie presentatrice en widegoedmanager van de Rich and famous.. “Ikverkochthet General-Motors-gebouw aan Donald Trump”, vertelt ze aan wie hethoren wil. Rita Carpenter met John Jenlet, Ein Lid van Het Americanse Congress, Shreef Ein Bok over Polytierk en Sex, and En Prickte Tweemar. Playboy.. In 2003, ontmoette zetijdens appeared in vastgoeddealdeItaliaanseprins Nicolò. Ze werden verliefd en trouwden zesjaar later. Sinds de prins vier jaar geleden is gestorven, is de Amerikaanse verwikkeld in een bittere erfenisstrijd met zijndriezonen.

Lees ook: Help, Caravaggio staat te koop

“Ik hebrechtop de helft van de villa en mag erin blijven wonen”, zegt prinses Ritagedecideerd. Maar de zonen, die ook met elkaar overhoop liggen, betwistendat. Omdat de juridische saga al jarenlang voortsleept, oordeelde een rechter dat de zestiende-eeuwse Villa Aurora open baarwordt verkocht. de Italiaanse cultuurwereld is dit groot nieuws, omdat de villa met haar talrijke kunstschatten op 471 miljoen eurois getaxeerd. January Eeneersteveilingdag is nietsop. Donderdag volgt een tweede poging, dan zaktdevraagprijs met twintigprocent. Maardat is a fortuin nogsteeds.

De Dageraad “Aurora” van de Italiaanse barokschilder GuercinoEen dramatische plafondschildering waaraan Villa Aurora haarnaamontleent.

Photo Francesca Leonardi

Julius Caesar

Prinses Rita had gehoopt dat de Italiaanse overheid de villa zou kopen, maar het ministerie van Cultuur kan niet zo’n exuberantbedragophosesten. Professor Corey Brennan, hoogleraar klassieke geschiedenis van de Rutgers-University of New Jersey, zegt dat vooral de Caravaggio op het plafond de prijs zoforsopdrijft. “Een expert van de Sapienza-universiteit in Rome heeft de Caravaggio op 310 miljoen euro geschat”, zegt Brennan aandetelefoon.  Al de overige zeer waardevolle kunstwerken zou ik samen nog schatten op zo’n160miljoen Euro. Devraagprijs is correct hoogmaarlijktmij. “

De hoogleraar werkt sinds 2010 samen met prinses Rita aan het behoud van hetculturele erfgoed van Villa Aurora. hulp van zijn universiteit met his heeft de professor 150.000 pagina’s aan historische documenten uit Villa Aurora digitaliseerd. De Villa staat op grond die ooit aan Julius Caesar, en later de geschiedschrijver Sallustiusheefttoe behoord. “In 2019, I enrolled at Indiana University at Indiana University,” said zegt Brennan.

in de tuin van de villa staat een zestiende-eeuws beeldhouwwerk van een sater, mogelijk van Michelangelo..
Photo Francesca Leonardi
Uitzicht op de tuin van Villa Aurora
Photo Francesca Leonardi
Prince Ritas privé vertrekken..
Photo Francesca Leonardi
Foto’s Francesca Leonardi

Romeinse goden

de muren van de VillaAurorazijnbas-reliëfsverwerktuitdeeerste en tweede eeuw (na Christus), opgedragen aan Romeinsegoden. de met palmbomen omgeven tuin, een oase van rust, pal in de drukke stad, staat een zestiende-eeuws beeldhouwwerk vaneen sater. “Zeervermoedelijkhetwerk van Michelangelo, of anders van een zeer getalenteerde tijdgenoot van de renaissancemeester”, zegt Brennan.

Op de eerste verdieping van Villa Aurora zijn er tekenen van verval. Het plafond van de kleine ruimte die Caravaggio heeft beschilderd, wordt gestut met eenijzer enstaaf. Op dezelfde verdieping hangt ook een deel van prinses Rita’s kunstcollectie, waaronder een vredesduif van Pablo Picasso en een handgetekende litho van Marc Chagall. at de hoeken van de ruimte zijnvochtplekkenzichtbaar. De felblauwe muurdecoratie vaneentus senvertrek is beschadigd. Op de grond in die ruimte staan ​​schilderijen vantwijfelachtigekwaliteit. I met Ertussen staat ook een ingekaderd certificaat uit 1998, daarop: “Rita Jenrette, vastgoed makelaar of destad New York.”

Gelukkiger tijden

Prinses Rita’s privé vertrekkenliggennogeenverdieping hoger, maar zelf vertoeft ze liefst van al beneden, inde Landschapskamer. Misschien omdat She is die volstaat met oude familiefoto’s die herinneren aan gelukkiger tijden, toen het geslacht Ludovisi haar nog niet wildeverstoten. Aan de wanden hangen portretschilderijen van beroemde voorvaderen als de pausen Gregorius de Vijftiende en Gregorius de Dertiende, naar wie de gregoriaanse kalenderisgenoemd.

De Amerikaanse dreunt historischeanekdotesaf. Maar haar reactie her op een vraag over een oude familiefoto lijkt spontaaneno precht.  ik was a zonenen kleinkinderen of dolop Nicolò. Het had an allergic nutzobermogen comment, “she klinkthetgeëmotioneerd. “Deklein kinderen, kher op de foto in korte broek, gaan nu al naarde universiteit.”

Van haar stiefzonen hoort ze enkel via de rechtbank, en het enige kleinkind dat haar nog bezoekt, is Gregorio (26), de voortzetter vanhetges lacht. de hoek van de kamer staat een foto van Gregorio als kind, wanneer hij van een bisschop het sacrament van hetvorms elont vangt.

Sinds enkele weken lopen er weer jonge kinderen in de Villa Aurorarond. Rita’s hui shoudster Olga Korkovska (62) komtuit Oekraïne, en haalde op uitnodiging van de prinses haar her dochter her Maria en haar her drie kleinkinderennaar Rome. Hethelegezin woontnu in Villa Aurora’s Olga apartment. Als het domein wordt verkocht, wil de prinses met haar deel van de opbrengst een huis kopen voordit Oekraïense gezin: “Wat ben je met al je geld als je er anderen niet mee helpt?”

Een van de kamers van Villa Aurora Photo Francesca Leonardi

Texaanse prinses Rita:’Ik heb recht op de helft van de villa’

Source link Texaanse prinses Rita:’Ik heb recht op de helft van de villa’

Back to top button