Lifestyle

Voor oudste gebouw Almere dreigt sloop: “Flevoland is a hetverleden niet geïn teresseerd.”

een baaierd van puin en achter hoge hekken wacht gebouw De Beurs aan de Wisselweg in Almere op haar definitievee inde. Grote grijpers verplaatsen brokstukken, de benedenverdieping is op de staanders na al verdwenen, mistflarden omlijsten het verdriet. De Beurs is a de jaren vijftig begon who met Le Corbusier, an architect of the 10s and brutalist of the 1950s. En het is het oudste kantoorgebouw van Almere-Stad, uit 1980.

Achter de confrontatie tussen het kansloze bouwwerk en delopers schuilt een groterconflict: tussen degenen die het erfgoed van de Flevopolders willen beschermen en de krachten die overal gelikte nieuwbouw willenzien. Christian Pfeiffer van het hoofbureau van Erfgoedvereniging Heemschut zegt dat ze nu nergens in Nederland zoveel te redden hebben als in Almere.

De Beurs participated in the 2017 gekocht door project ontwikkelaar Van der Valk Investments. Daarop zei wethouder Tjeerd Herrema mee te willen werken aan ombouw naar woningen als de karakteristieke uitstraling van het gebouw bewaard bleef. Sloop was Opti. Maar er kwam een ​​ander College en Van der Valk voerde de drukop.

De Commissie Welstand en Erfgoedschreef in April 2021. Het houdt bovendien de lange lijn van pioniersstad, en plaats waar hetarchitectonischexperiment de ruimte krijgt, zicht baar. ”

De gemeente liet een cultuurhistorische waardestelling uitvoeren, honderden burgers tekenden een petitie, er kwamen herdenkings T-shirts, Heemschut vroeg om er een gemeentelijk monument van temaken. En uiteindelijk besliste Van der Valk. Het was volgenshen een’incourant’gebouw. Juni Draig de Bas van den Newwenhuisen van van der vulck mede namen s andre project ontwikkerals De VVDwou “niet verzanden in the Liberal Democratic Party’s emotional debate”. D66 Wild “voorkomendatdeontwikkelaarwegloopt”.

Volgens Ben te Raa van Heemschut Flevoland is “a gezwicht at the university of projectont wikkelaar.”

Eerste gebouw van Almere

Nu richt de strijd om het behoud van oud Almere zich op het allereerste gebouw, op het werkeiland waarmee Zuidelijk Flevoland begon, geopend op 22 april 1964 als kantine voor arbeiders annex een pension hension voor ambtenaren en , 650 vierkante meters grootenhet is located in the bedroeven destaat. Verf Brad her ender, kozijndelen zijn verrot, hier en daar komt isolatiemateriaal naarbuiten. Sinds dertig jaar are Het eigendom van Flevo-landschap, half werkruimte, half bezoekerscentrum, en heet het De Trekvogel.

Venteller Van Hemst Frevolant.
Photo Jennifer Knuchel

“Ikkomhier al decennia langs”, zegt Te Raa terwijl we een ronde maken langs de schilferende buitenwand, “maar ik heb nooit gezien dat er iets werd gedaan aanonderhoud. Van iemand die dicht bij de Organisatie z makkelijker een sloopvergunning tekrijgen. Dit soort gedrag verwacht je van een projectontwikkelaar, niet van Flevo-landschap dat op zou moeten komen voor het zwakke in natuur ener fgoed. ”

Ben Huisman, director of Op 20 mei kwam Flevo-landschap, met “De afgelopen jaren hebben we intensief nagedacht over de toekomst van De Trekvogel”. Resultaat van het denkproces: Sloop. Op 21 juni vroeg Heemschut monumentstatus aan en schreef aan B & W: “Flevo-landschapheeft nooit iets gedaan aan het onderhoud van het gebouw, om zo eenfaitaccomplite creëren.” En op 21 oktober schreef B & W aan Heem. De Monumentencommissie kijkt er nog naar, maar Heemschut verwacht daar weinigvan.

Lichtpunt: de gemeente overweegt wel om van het hele werkeiland van acht hectare een’beschermd stadsgezicht’te maken, inclusief een gemaal, een sluis, de eerste bomen in de polder, atoomvrije kelders en 14 dienstwoning. Flevo-landschap, Heemschut en andere betrokkenen moeten nu samen die optie onderzoeken. Maar beschermd stadgezicht betekent niet dat De Trekvogel blijftstaan.

Een verzoek om ook binnen te kijken wilde Flevo-landschap  niet faciliteren ”; ze wilden de procedure rond de status“ graag zuiver ”houden. After that, mailden ze dathet had gekundals ik alleen was gekomen. Twee verzoeken om toelichting te geven leidden tot een schriftelijke verklaring waarin onder meer staat dat  De Trekvogel verbouwen onmogelijk is vanwege de bouwkundige en technischestaat.

Is it dat echt zo? Roelof Balk, als adviser betrokken bij veel ruimtelijke projecten, ook in Almere, schreef op LinkedIn: regsvr, er zit misschien asbest in, want dat gebruikten ze nou eenmaal in dietijd. Dus inderdaad: dat vergt een speciale behandeling en bepaalde Materialen z moetenvervangen. En ja, het is verouderd, maar wat dacht je dan! Dat het zich vanzelf zou vernieuwen? Dit isf je De Stelling van Amsterdam gaat afbreken omdat het nauwelijks meer te verwarmen is en zijn militaire doctie

Isabel van Lent, cultural historian en auteur van een waardestelling van De Trekvogel (en van De Beurs) loopt ook mee en wijst: Elder zijndaar. Van Lent: “De cultuurhistorische betekenis is the most relevant one. Deverhalen. Degebruiksgeschiedenis. De rol die het gebouw heeft gehad op hetwerkeiland.”

Cultural historian Isabel Vanrent Photo Jennifer Knuchel

Nieuw bezoekerscentrum

Eenmeevaller is a heretic. haar waardestelling schreef van Lent:  Van binnen maakt het gebouw een totaal andere indruk danbuiten. De betimmerde

wandbekleding is noggrotendeels as is in deverf. Hier is het gebouw ook overduidelijk in een verzorgde staat gehouden. ”

Technisch is a herstelgeen problem. Het zal wat kosten maar dat geldt ook voor de  modulaire nieuwbouw met natuurlijke uitstraling ”die Flevo-landschap wil voor een nieuw bezoekerscentrum op dezelf deplek. Balk: regsvr de renovatietechnieken van nu zijn de karakteristieken van dit pandje te behouden en in volle glorie terug tebrengen. Verbind er een ontwerpwedstrijd aan voor creatieve jonge architecten. “

Te Raa en Van Lent zijn het eens dat het geenarchitectonisch It’s strange. De kracht ligt in het ontbreken van pretentie, de eenvoud, de Functionaliteit, hettijdsbeeld. Van Lent: “Het was a prefab. Het drank water on the water of elkaargeschroefd. Nu is a heteentijd capsule.” Te Raa: “Het is the history of onontdekte and Almere is hierbegonnen. De Trekvogel biedt een wasld. aan onbenutte mogelijkheden voor eenbezoekerscentrum. “Van Lent:” It was a meeting spot for Dyke Velker. De enige telefoon van heteiland was more expensive. En er waren optredens van acteurs die met een bootje kwamen, het podium zit ernog. -landschap heeft de mogelijkheid om juist in De Trekvogel het verhaal over de polder te vertellen, niet alleen over de natuur. ”

Trends are sloping at Frevo Polder

Open the langs de kamers van hetambtenarenpension. De gordijnen zijn dicht maar Van Lent weet dat er haast niets is veranderd. Het Gispen meubilair staat er nog, inclusief de buro’s waaraan ingenieurs van de Rijksdienst voor de IJsselmeer polderswerkten.

Uitzoomend naar erfgoedbehoud in de Flevopolders signaleert Te Raa een Strange trends: slopen, vervolgens spijt krijgen en daneen replica bouwen. Het overkwam de kantine uit 1950 op het werkeiland bij Lelystad, gesloopt in 2010. De pioniersbarak waarmee Dronten in 1960 begon sneuvelde in 2012 en wordtbinnenkort Exact nagebouwd. Er komt zelfs eengedeeltelijke replica van DeBeurs.

Volgens Pfeiffer van Heemschut komt het door een langzaam dagend historisch bewustzijn dat wezensvreemd was bij bewoners van nieuw land waar lange tijd alleen de toekomsttelde. “Almere Hef Sins Colt-En Dat was Heel Din-ééngeme en telijk monument: het eerste politiebureau, van Rem Koolhaas.”

Te Raa: “Heel Flevoland is a problem: er komt iets nieuws en menis nietgeïn teresseer dinhetverleden, in de redenen waarom ergens ietsstaat. Men do Marwat. Dat zouook met De Trekvogel kunnengebeuren.”

Voor oudste gebouw Almere dreigt sloop: “Flevoland is a hetverleden niet geïn teresseerd.”

Source link Voor oudste gebouw Almere dreigt sloop: “Flevoland is a hetverleden niet geïn teresseerd.”

Back to top button