Lifestyle

‘Wij voelen ons geschoffeerd door het kabinet’

De grootste dooie mus, wordthet of deevenementensectorgenoemd. Pal na wat in een normaal jaar het einde van het Festivalseizoen zou zijn geweest, maakte het demissionair kabinet tijdens de persconferentie dinsdagavond bekend meerdaagse Festivals weer toe testaan. Concerten en andereevenementen kunnen ook doorgaan, maar ondervoorwaarden. Zalen mogen zondervaste zitplaats vanaf September 25 weeropen voor maximaal 75 procent van de totale publiekscapaciteit en met vertoning van eencoronatoegangsbewijs.

Meerdaagseevenementen, zoals festival, zijn weer toegestaan ​​mits bezoekers iedere 24 uur hun coronatoegangspas latenzien. Nachtclubs en discotheken zijn, met uitzondering van de paar weken’dansen met Janssen’afgelopen zomer, de hele coronacrisis dichtgehouden. Ze mogen vanaf de 25e weer open totmidder nacht.

Mensen gaan bij elkaar staan

In the de popsector, onbegrip gereageerd op de dinsdag afgekondig deversoepelingen meets. “The concert kunen is Nu Moeilik of Te Schatten,” said Zegt Danny Damman of Amsterdam’s commercial director Van de Ziggo Dome. “We met the concert organization overleggenwat ze precies willen, a deverschillende organization of 75% voldoende vinden om eenevenement door te laten gaan.”

Ruben Brauer, Van Mojo Concert Director, wijst de nieuwe norm meteen van de hand. НAllereerst, waar is 75% op gebaseerd? Hoezo is datdan minder gevaarlijk dan 100 procent van de capaciteit? Uit onze eigen Fieldlab-onderzoekenwetenwedatdá thetverschilnietmaakt. duizend missende kaarten maken voor ons wel het verschil over een show genoegopbrengt. De marges van de vaak al verzette show, neem een ​​uit verkochte tournee van Doe Maar met 30.000 kaarten, zijndun. Zo’n tour kan niet uit. Shows vaninternationaleartiesten. ”Dat het kabinet denkt aan compensatie voor kaartjes die door die 75 procent-limiet niet verkocht mogen worden, voelt volgens Brouwer als  een doekje voor hetbloeden.”

“Onzewinst percentagesliggen tussen de 5 en 10 procent, dat weet het kabinet”, reageert ook Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Ahoy in Rotterdam. “October wordt stop gezet dus dat ze dan ook nog zeggen dat de steun is onbegrijpelijk.”

Lees ook: de murw gebeukte popsector is niet alleen het geled, maar ook het geduldop.

100% advice

Het Veiligheidsberaad (voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) advisor de het kabinet dinsdag om 100 procent van de bezoekers toe te laten bijevenementen en Concerten op vertoon van eencoronatoegangsbewijs. “Inhetbuiten land lijkt de handhaving van de coronatoegangsbewijzen weinig tot geen problemen op televeren”, zei voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, na afloop van een bijeenkomst, waar ook de demissionaire ministers Ferd Grap

“Wijvoelenons geschoffeerd door het kabinet”, zegt Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers.  Wij hebben ons steedsconstructief en optimistisch opgesteld, nu wordt toch zonderargumentatie de capaciteit op 75 procent gemaximeerd, terwijl eerder is gecommuniceerd dat we op 20 september weer volledig open zouden kunnen met coronabewij

Neat Dansen

Zowel Jansen als Ruben Brouwer (Mojo) met with Minister Hugo de Jongge on an online overleg. Die deed daar een appel op de branche om nog helemaal geen dansevenementen teorganiseren. Beiden reageren ontsteld – zo is a dance event in Amsterdam. Brouwer: “People at risk. If you used bestuurlijkeafspraak via kunnen makendat, use niet gaandoen. Ik viel van mijnstoel. We are gebben gezegd dat het riekt naar jaren vijftigspruitjeslucht-ment. bochten uit vrees voor dienacht’s Zewringen zichzo. ”

Het Amsterdam dance event zegtte vrezen vooreenzelfde scenario als vorig jaar: kort voorhet event afblazen. “Desondanks zullenwe de maatregelen voor de zoveelste keer gaan ontvlechten om te kijken waar de mogelijkheden voor ADE volgende maand liggen”, aldus de directie.

Het draagvlak voor beperkende coronamaatregelen is the maar of niet alleen weg, de hele same nleving in the de sector “, vindt Jansen.  Zie de tienduizenden mensen op straat voor Unmute Us afgelopenweekend. Maar je merkt het ook aan deillegale Feestjesoveral. Het kabinet leeft met de Tweede Kamer on a parallel wall. “

Lees ook:de scene weer’aan’mag, klinkt het bij Unmute Us in Groningen

‘Wij voelen ons geschoffeerd door het kabinet’

Source link ‘Wij voelen ons geschoffeerd door het kabinet’

Back to top button